Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Pediatrik Trakeotomi Sonuçlarımız
 

Pediatrik Trakeotomi Sonuçlarımız

Salman N., Dündar Y., Akcan A. F., Yakut İ. H.

AMAÇ:Çalışmamızda; pediatik trakeotominin endikasyonlarını, komplikasyon oranlarını ve bu oranları etkileyen parametrelerin araştırılması amaçlandı. YÖNTEM-GEREÇLER:Ankara Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2010-2013 yılları arasında opere edilen 68 trakeotomi hastası retrospektif olarak incelendi. Hastaların; demografik özellikleri, trakeotomi endikasyonları, uygulanan cerrahi teknik, ilk trakeotomi tüp değişim zamanı ve nedeni, erken ve geç dönem komplikasyon oranları analiz edildi. Cerrahi sonrası ilk bir hafta içerisinde olan komplikasyonlar, erken dönem konplikasyonları; 1. Haftada trakeotomi tüpü değişimi sonrası olan koplikasyonlar ise geç dönem koplikasyonları olarak kabul edildi. BULGULAR:44 erkek ve 24 kız hastadan oluşan 68 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalaması 4.25 ± 5.33 (0.06-17.5) idi. Endikasyon nedenleri ise; nörolojik hastalıklar (% 64), akciğer hastalıkları ( % 26), metabolic hastalıklar ( % 4), laringomalazi (% 1.5 ), vocal kord paralizisi (% 1.5) ve koanal atrezi (% 1.5) idi. Toplam 6 hastada (% 9) erken dönem komplikasyonlarla karşılaşıldı; 2 hastada aksidental dekanülasyon, 1 hastada günlük bakım sırasında trakeotomi cuff yırtılması, 3 hast Toplam 5 hastada (% 7.5) ise geç dönem komplikasyonları ile karşılaşıldı; 3 hastada lokal granülasyon dokusu gelişimi, 1 hastada fleksible laringoskopik muayenede saptanan trakeal granülasyon dokusu ve 1 hastada ise stomal enfeksiyon izlendi. Toplam 11 hastada (% 16.5) trakeotomi komplikasyonu ile karşılaşılmış olup; büyük damar yaralanması, innominate arter fistula, amfizem-pnömotoraks oluşumu gibi ciddi komplikasyonlarla karşılaşılmadı. Takiplerimizde trakeotomi operasyonuna bağlı mortalite izlenmedi. SONUÇ:Trakeotomi hava yolu açıklığı sağlanması için uygulanan çok önemli bir cerrahi yaklaşımdır. Pediatrik trakeotomi operasyonu, endikasyonları ve uygulanan cerrahi teknik özellikleri ize erişkinlerden farklılıklar gösterir. Trakeotomi komplikasyon oranlarımız literatürle uyumlu ve yüz güldürücü seviyelerdedir. Pediatrik trakeotominin mortalite ve morbidite oranları; dikkatli cerrahi, yakın post-operatif takip ve aile eğitimi ile düşürülebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-012

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale