Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Pediatrik Hastalarda Septoplasti Ameliyatının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
 

Pediatrik Hastalarda Septoplasti Ameliyatının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Güven M., Kayabaşoğlu G., Yılmaz S. M., Akidil Ö. A.

AMAÇ:Septoplasti ameliyatı kulak burun boğaz kliniklerinde en sık uygulanan ameliyatlardandır. Kemik ve yüz gelişiminin tamamlanmamış olması nedeniyle, pediatrik hastalarda septoplasti ameliyatının yapılması tartışmalı bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, pediatrik hastalarda yapılan septoplasti ameliyatının hastaların yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması ve postoperatif hasta memnuniyetinin değerlendirilmesidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Nazal septum deviyasyonu nedeniyle Ocak 2009 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde septoplasti ameliyatı yapılan pediatrik yaş grubu hastalar çalışmaya dahil edildi. Septoplasti ameliyatının yaşam kalitesi üzerine etkisi preoperatif ve postoperatif uygulanan (nose un açık halini de yazalım) (NOSE) skalası sonuçları karşılaştırılarak yapıldı. Ayrıca hastaların genel memnuniyet dereceleri postoperatif Visuel Analog Skala (VAS) sonuçları ile değerlendirildi. BULGULAR:Bu dönemde septoplasti operasyonu uygulanan 63 hastanın postoperatif kontrollerine gelen 35’i çalışmaya dahil edildi. Hastaların 43 ü erkek 20 si kadın ve yaş ortalaması 14.7 (11-16) idi. Hastalarda preoperatif NOSE skalası ortalaması 66 (30-100) iken postoperatif NOSE skalası ortalaması 23 ( 0-70). VAS ile değerlendirilen operasyondan memnuniyet ortalaması ise 7.9 idi. SONUÇ:Pediatrik yaş grubundaki hastalarda burun tıkanıklığının tedavisi için yapılan septoplasti ameliyatı hastaların yaşam kalitesini artıran, tatmin edici sonuçları olan bir tedavi metodudur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-013

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale