Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Hakkari’de İlköğretim Çocuklarında Kbb Hastalıkları Prevalansı Ve Risk Faktörleri
 

Hakkari’de İlköğretim Çocuklarında Kbb Hastalıkları Prevalansı Ve Risk Faktörleri

Durgut O., Günizi H., Sayan K. S.

AMAÇ:Hakkari il merkezindeki öğrencilerde kulan burun boğaz (KBB) hastalıkları prevalansını ve risk faktörlerini belirlemek amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Hakkari İl merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki 1068 çocuk çalışmaya dahil edildi. Aile ekonomik ve eğitim seviyeleri ve okul başarısı belirlenen öğrencilerin orofarenks, anterior rinoskopi ve otoskopik muayeneleri yapıldı. Çalışmada elde edilen bulgular SPSS for Windows 16 programı kullanılarak, Ki-kare ve Fishers Exact testleri uygulandı. BULGULAR:Çalışmaya 1068 ilköğretim öğrencisi katıldı. Yaş ortalaması 7,8 ±1,4 idi. Öğrenciler sosyoekonomik seviye açısından %65,3 ‘ü düşük, %34,7’si normal veya yüksek olan aileye sahipti. Çocukların %55,1’inde evde sigara içilen en az bir birey olduğunu saptandı. Fizik muayenede çocukların %19,5’inde tonsiller hipertrofi, % 4,9’unda asimetrik tonsil saptandı ve 19’u (1,8) tonsillektomiliydi. Öğrencilerin %6’sına alerjik rinit, %7,7’sine rinosinüzit tanısı kondu. SONUÇ:İlköğretim öğrencilerinde KBB hastalıklarının yüksek prevalans değerleri nedeniyle bu yaş grubunda KBB hastalıkları taraması koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak değelendirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-014

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale