Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Malign İzlenimi Veren Benign Tümör: Bukkal Lipoblastom
 

Malign İzlenimi Veren Benign Tümör: Bukkal Lipoblastom

Özer S., Süslü N., Cabbarzade C., Önay Ö., Kösemehmetoğlu K.

AMAÇ: Bu yazıda bukkal lipoblastomu olan 2 yaşında kız hasta güncel literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur. OLGU: İki yaşında kız hasta yakınları tarafından 2 haftadır fark edilen sağ yanakta şişlik nedeniyle kliniğimize getirildi. Muayenede sağ bukkal bölgede 4cm çaplı yumşak doku kitlesi palpe edilmekteydi. Çekilen manyetik rezonans görüntülemede sağ retromolar trigon-bukkal mesafede irregüler konturlu, çevre dokudan sınırları ayırdedilemeyen, kontrast tutan lezyon izlendi. Tedavi ve Prognoz: Genel anestezi altında biopsi alındı. Histopatolojik bulgular lipoblastom ile uyumlu idi. YORUM: Lipoblastom genellikle infant ve erken çocukluk döneminde görülen benign bir tümördür. Histolojik olarak embriyolojik yağ dokusundan kaynaklanmaktadır. Klinik bulguları malign tümörlerle karışabilmektedir. Lipoblastom genellikle ekstremite ve gövdede yerleşmektedir. Baş boyun bölgesinde ise oldukça nadir görülmesine rağmen ayırıcı tanıda düşünülebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-016

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale