Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Konjenital Dakriosistoselli Olgunun Ritleng Tüpü İle Endoskopik Onarımı
 

Konjenital Dakriosistoselli Olgunun Ritleng Tüpü İle Endoskopik Onarımı

Eryılmaz A., Başak S., Günel C., Demirtaş M., Başal Y., Ünsal İ. A.

AMAÇ: Konjenital dakriosistosel, lakrimal drenaj sisteminin Hasner valvi düzeyindeki obstrüksiyonuna sekonder gelişen doğumsal bir patolojidir. Kistik kitlenin büyümesi ve enfekte olması ile ilerleyen klinik tabloda dakriosistit ve preseptal sellülit birlikte bulunur. Medikal tedavi, punktum masajı, probing ve cerrahi tedavi uygulanabilir. Bu bildiri ile yenidoğanda dakriosistoselin tanı ve cerrahi tedavisinin tartışılması amaçlanmıştır. OLGU: Olgunun özellikleri:Sol gözde itilme, göz çevresinde şişlik, ateş, lokositoz nedeni ile yenidoğan serviste yatan 20 günlük bebek göz hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiş ve konjenital dakriosistosel ön tanısı almıştır. Bebeğin yapılan endoskopik muayenesinde sol alt konka inferiorunda lokalize alt meatusu dolduran ve daraltan kitle lezyonu mevcuttu. Sol epikantal bölgede mavi renkli, yumuşak kıvamlı şişliği olan hastanın MR görüntülemesinde sol orbita medial duvarında lokalize nazolakrimal kanalın içinde yer alan, seviyelenme veren 1,5x1 cm boyutlarında, sol gözde süperior ve laterale yer değişikliği yaratan, medialde nazal kanala dogru uzanimi gösteren dakriosistosel kitlesi vardı. Tedavi ve prognoz: Medikal tedavi ve punktum masajı ile klinik düzelme olmaması ve göz etrafındaki şişliğin büyümeye devam etmesi, sol orbitada belirgin itilme yaratması nedeni ile 28 günlük yenidoğan bebek GAA da opere edildi. Mikroskop altında sol alt ve üst punktum bulundu ve probing yapıldı. Rirtleng entübasyon tüpü yerleştirildi. Pediatrik 0 derece endoskop yardımı ile nazal pasajdaki kistik kitle marsupiyalize edildi. Bol miktarda püy aspire edildi. Ritleng tüpünün distal ucu nasolakrimal kanaldan geçirildi ve alt konkanın inferiorundan nasal pasaja serbestleştirilerek işleme son verildi. Aspirat kültüründe Klebsiella pneumonia üredi. Postoperatif medikal tedavi alan hastanın enfeksiyon bulguları tamamen düzeldi ve gözdeki itilmesi kayboldu. YORUM: Konjenital dakriosistosel nazal pasajda yarattığı obstrüksiyon, enfeksiyon odağı olması ve gözde yarattığı bası etkisi nedeni ile tanısı ve tedavisi erken dönemde yapılması gereken konjenital bir deformitedir. Bu olgu, erken dönemde cerrahi müdahale gerektirmesi nedeni ile özelliklidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-017

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale