Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tonsillektomize Çocukta Peritonsiller Abse Olgusu
 

Tonsillektomize Çocukta Peritonsiller Abse Olgusu

Eşki E., Yerli H., Güvenç A. I., Kulu B.

AMAÇ: Tonsillektomi sonrasında peritonsiller abse oluşumu nadir bir durumdur. En sık tonsil lojunda kalan restlere bağlı görülmesine rağmen tonsil dokusu yokluğunda konjenital brankial fistüller, Weber bezleri ve dental hastalıklar olası enfeksiyon nedenlerinden sayılabilir. Olgunun Özellikleri: 8 yaşında erkek hasta odinofaji, trismus, halsizlik, oral alım azlığı, solda faringotonsiller şişlik ve boyun hareketlerinde kısıtlılık ile acile başvurdu. Hastaya başka bir merkezde 3 yaşında adenotonsillektomi uygulanmıştı. Özgeçmişinde 7 yaşında geçirdiği Kawasaki hastalığı dışında özellik yoktu. Hastaya çekilen BT de solda parafaringeal-peritonsiller mesafede, yaklaşık 2.7x1.6 (TxAP) cm. boyutlarında çevresel kontrast tutulumu gösteren homojen hipodens abse ile uyumlu lezyon gözlendi. Tedavi ve Prognoz: Absenin IV penisilin ve metronidazol ile yapılan antibiyoterapiye cevap vermesi üzerine drenaj planlanmadı. 6 aylık takipte abse rekürransı izlenmedi. YORUM: Vakanın yaşı gereği absede tıbbi tedavi ile gerileme olması, iğne ya da GAA açılarak drenaj gerektirmemesi daha önce bildirilen tonsillektomize peritonsiller abse olgularından farklı olup, vakanın literatürdeki 12. ve en genç vaka olması nedeniyle literatüre katkı sağlaması açısından sunulması uygun görüldü.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-018

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale