Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Olağan Dışı Boyutlara Ulaşan Adenoid Vejetasyon Ve Komplikasyonları
 

Olağan Dışı Boyutlara Ulaşan Adenoid Vejetasyon Ve Komplikasyonları

Bora F., Şekercan Ö., Özbey O. A., Yıldırım H., Durak E. Z., Gökçe S.

AMAÇ: Adenoid tonsil ya da diğer adıyla nazofaringeal tonsiller, nazofarenks postero-süperior duvarında yerleşen bir lenfoepitelyal dokudur. Erken çocukluk çağında hiperplazi-hipertrofisi sık gelişen patolojidir, ancak ergenlik çağından itibaren atrofiye olmaya başlar. Bu dönemde nazofarengeal havayolunu kitle etkisi ile ağızdan solunum, hiponazal ses ve horlamaya neden olur. Çok ciddi vakalar obstrüktif uyku apnesi ile sonuçlanır ve beraberinde nörokognitif bozukluk, büyüme bozukluğu ve kor pulmonale gibi riskleri taşır. Bu yazımızda çocukluk çağında sık görülen olağan bir patoloji olan adenoid vejetasyonun olağan dışı boyutlara ulaşabileceğini, adenoid vejetasyona eşlik eden hastalıkları, klinik bulgular ile (sinüzit, mukozal kalınlaşma, seröz otitis media) adenoid vejetasyon boyutunun her zaman korele olmayacağını, klinik değerlendirme sonucu uygun vakalarda cerrahi olarak sonlandırılabileceğini vurgulamaya çalıştık. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ:12 yaşında kadın hasta son 3 yıldır gittikçe artan hırıltılı solunum, horlama, burun tıkanıklığı ve buna bağlı özellikle geceleri artan ağızdan soluma ve geceleri uyurken ara ara nefes kesilmesi (sleep apne) şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Beraberinde 1 yıldır medikal tedaviye yanıt vermeyen persisitan pürülan burun akıntısı, öksürük, baş ağrısı ve geniz akıntısı mevcut olan hasta kliniğimize interne edildi. Yapılan fizik muayenesinde; hastada tipik adenoid yüzü bulguları (ağız açık, üst kesici dişleri uzun, nazolabiyal sulkusları düzleşmiş ve genişlemiş, ince uzun ve burnundan ve ağzından sekresyonları akan) ve rinolali klavza (kapalı hım-hım konuşma) mevcuttu. Otoskopik muayenede bilateral timpanik membranlar intakt ve doğaldı. Anterior rinoskopi ve endoskopik nazal muayenede bilateral nazal pasajlarda bol miktarda mukopürülan sekresyonlar, nazofarenks ve tuba orifisi dolduran ve orta meatusa doğru uzanım gösteren yumuşak doku izlendi. Orofarenk muayenesinde tonsiller grade 1-2 hipertrfoik, ağız hijyeni kötü, postnazal akıntı mevcuttu. Hastaya çekilen lateral kafa grafisinde adenoid dokusunun hava pasajını tamamen kapadığı izlendi. TEDAVİ VE PROGNOZ:Hasta kronik rinosinüzit ve adenoid vejetasyon tanısıyla kliniğimize yatırılarak, parenteral medikal tedaviye başlanıldı. Tedavi sonrası hastaya genel anestezi altında adenoidektomi operasyonu yapıldı. Hastamızın mevcut kitlesi 5x3x3 cm çapına ve 45 gr ağırlığa ulaşmaktaydı. Eksize edilen dokunun patoloji sonucu; germinal merkezlerde genişleme ile karakterli lenfoid hiperplazi, adenoid vejetasyon olarak saptandı. Operasyon sonrası 1.hafta, 1.ay, 3.ay ve 6.aylarda yapılan kontrollerde hastanın adenoid hipertrofisi ve kronik sinüzite yönelik semptom ve bulgularında tam düzelme izlenmiştir. TARTIŞMA:Çocukluk çağında sık görülen bir patoloji olan adenoid vejetasyon uygun vakalarda cerrahi olarak sonlandırılabilinir. Kitle boyutu hakkında bilgi sahibi olmadan yapılacak müdahalelerde cerrah zorlanabilir ve süprizlerle karşılaşabilir. Klinik bulgular ile (sinüzit, mukozal kalınlaşma, seröz otitis media) adenoid vejetasyonun boyutu her zaman korele olmayabilir. Hastamızda olduğu gibi olağan dışı boyutlara ulaşabilen adenoid vejetasyonların komplikasyon oranının artmasına neden olabileceği her zaman gözönünde bulundurulması gereken bir durumdur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-019

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale