Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Trimetazidin,Betahistin,Ginkgo Bilobanın Rezidüel Dizziness Üzerine Etkisinin Araştırılması
 

Trimetazidin,Betahistin,Ginkgo Bilobanın Rezidüel Dizziness Üzerine Etkisinin Araştırılması

Karaşen R.M., Acar B., Buran Y.

AMAÇ:Trimetazidin, betahistin, ginkgo biloba ve kontrol grubunun rezidüel dizziness tedavisindeki etkinlikleri araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:BPPV ( Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo) tanısı almış hastalara gün aşırı 3 defa repozisyon manevrası yapıldı. Takiben rezidüel dizziness şikayeti ‘ Dizziness Handikap Skalası( DHS)’ ile değerlendirildi. (DHS 25 adet sorudan oluşan hayır:0 bazen:2 evet:4 puanlama sisteminin olduğu bir skaladır.)Çalışmamıza 27 erkek 73 bayan olmak üzere toplam 100 hasta katıldı. Hastalar dört eşit gruba ayrıldı. Birinci gruba trimetazidin (20 mg 3x1), ikinci gruba betahistin ( 24mg 2x1), üçüncü gruba ginkgo biloba ( 80 mg 2x1) verilirken dördüncü gruba ilaç verilmeden takip edildi. Hastaların tamamı medikasyon öncesi, tedavinin 3.günü ve 5.gününde DHS ile değerlendirildi. Santral vertigo, bilateral BPPV, ilaç ve alkol kullanımı, kardiyopulmoner hastalığı olan hastalar çalışmaya alınmadı. BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 52,16+- 13,2 olarak saptandı. Bu dört grup da yaş açısından homojen dağılıma sahipti ve dört grup arasında yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.Hastaların bir haftalık tedavi sonrasında hiçbirinde yürürken düşme hissi ve baş dönmesi şikayeti kalmamıştı. Tüm hastaların rezidüel dizziness şikayeti DHS ile değerlendirildi. Betahistin grubunun DHS tedavi öncesi: 61.44+22.09 3.gün:42.08+23.22 5. gün:23.68+18.24 idi. Trimetazidin grubunun ise tedavi öncesi: 62.16+16.91 3.gün:37.76+18.96 5. gün:20.4+19.68 idi. Ginkgo biloba grubunun tedavi öncesi: 68.08+14.3 3.gün:43.28+21.4 5. gün:19.12+16.19 idi. İlaçsız olan grubun ise tedavi öncesi: 69.04+17.28 3.gün:32.48+23.32 5. gün:13.52+11.06 olarak saptandı. Gruplar arasında tedavi öncesinde ve sonrasında istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanmadı. Grupların hem tedavi öncesinde,hem tedavinin 3. gününde, hem de tedavinin 5. günündeki DHI skorları benzerdi ve istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. SONUÇ:Çalışmamızın bulguları BPPV tanısı takiben repozisyon manevrası yapılan hastalardaki rezidüel dizziness şikayetinin tedavisinde betahistin, trimetazidin, ginkgo biloba arasında fark olmadığını ve bu şikayet için medikal tedavinin etkin olmadığını göstermiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-023

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale