Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Timpanoplasti Yapılan Hastalarda Preoperatif Bt Gerekli Midir?
 

Timpanoplasti Yapılan Hastalarda Preoperatif Bt Gerekli Midir?

Kasapoğlu F., Demir L. U., Akyıldız Y. M., Çetin S. Y.

AMAÇ:Temporal kemiğin bilgisayarlı tomografik ( BT ) incelemesi, geliştirilmeye başlandığı 1980'li yıllardan itibaren kronik otitis medianın ( KOM ) değerlendirilmesinde büyük önem kazanmıştır. Bu inceleme yöntemi orta kulak yapıları ve mastoid hücreler hakkında detaylı inceleme imkanı sağlamakla birlikte, KOM hastalarındaki prediktif değeri ve gerekliliği hakkında henüz tam bir konsensüs oluşmamıştır. Bugüne kadar konuyla ilgili yapılan çalışmaların aksine, çalışmamızda normal orta kulak mukozası ve kuru perforasyon nedeniyle timpanoplasti uygulanan homojen bir hasta grubunda yüksek çözünürlüklü BT'nin preoperatif değerinin incelenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu retrospektif çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ağustos 2010 ile Şubat 2013 tarihleri arasında timpanoplasti±kemikçik zincir rekonstrüksiyonu uygulanan 43 hasta ile yapılmıştır. Operasyon öncesinde yüksek çözünürlük temporal BT görüntülemesi yapılmış olan bu hastaların intraoperatif bulguları ile preoperatif BT ve odyogram bulguları karşılaştırıldı. BULGULAR:İntraoperatif bulgulara göre kemikçik zincir hasarı olmayan veya olan hastaların hava yolu eşikleri sırasıyla; 33.0 dB ( 20.0-80.0 ) ve 46.0 dB ( 25.0-70.0 ) olarak bulundu. Hastaların preoperatif hava-kemik aralığı ile operasyon öncesinde BT görüntülemede kemikçik hasarı görülmesi arasında istatistiksel anlam ( p=0.018 ) saptandı. BT görüntüleme ile kolesteatomun olmadığı %95.12 ( 39/41 )negatif prediktif değerle doğru olarak dışlanmıştır. Çalışmada BT’nin sensitivite ve spesifisitesi sırasıyla; %0 ve %95.12 olarak bulunmuştur. BT’nin kemikçik zincir hasarını göstermedeki pozitif prediktif değeri %25 ( 1 / 4 ) ve kemikçiklerin durumunu göstermede sensitivite ve spesifisitesi ise %9.09 ve %90.62 olarak hesaplanmıştır. SONUÇ:BT görüntüleme süpüratif otitli hastaların klinik değerlendirmesinde çok önemli olsa da, bu çalışmanın bulguları ışığında; timpanoplasti yapılması planlanan hastalardan preoperatif dönemde BT istenmesi gerçek patolojiyi öngörme konusunda düşük sensitivitesi nedeniyle gerekli değildir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-025

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale