Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ani İşitme Kaybında Standart Tedaviye Eklenen Hidroksietil Nişasta Solüsyonunun (Voluven®) Etkinliğinin Değerlendirilme.
 

Ani İşitme Kaybında Standart Tedaviye Eklenen Hidroksietil Nişasta Solüsyonunun (Voluven®) Etkinliğinin Değerlendirilme.

Saydam L., Sakallıoğlu Ö., Özkırış M., Gencer K. Z.

AMAÇ:Son 3 gün içinde, 3 ya da daha fazla frekansta en az 30 dB sensörinöral kayıp olarak tanımlanan idiopatik ani işitme kaybı tablosunda damar içi volüm artırıcı bir solüsyon olan hidroksi etil solüsyonunun (Voluven® % 6 Hidroksietil Nişasta 500 ML İV Solüsyon, Fresenius Kabi Deutschland, Almanya) kliniğimizde uyguladığımız standart tedaviye eklendiğinde tedavideki etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:01.11.2010 ve 01.07.2013 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’na başvuran ve ani işitme kaybı tanısı konan 35 hasta çalışmaya dahil edildi. Özgeçmiş sorgulamasında ototoksik ilaç kullanımı, Meniere, kabakulak otoimmun hastalıklar, diabet, hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği olan olgular çalışma dışında bırakıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı. 1.gruba (17 olgu) standart tedavi: metilprednisolon (Prednol tb, 16 mgr,1 mgr /kg, p.o., 10 gün, Mustafa Nevzat İlaç Sanayi,İstanbul), betahistin dihidroklorür (Betaserc tb, 24 mgr, 2x24 mg, p.o, Abbott İlaç Sanayi, Ankara), aklovir (Aklovir tb, 800 mgr, 4x800 mg, p.o, Sandoz ilaç sanayi,İstanbul.), tuzsuz diyet, ikinci gruba ise (18 olgu) bu tedavi şemasına hidroksi etil nişasta solüsyonu (Voluven®,1000 ml/gün, 10 gün) tedaviye eklendi. İki grupta başvuru günü,1.,3.,5.,7., ve 10. günlerde yapılan odyolojik değerlendirme sonuçları karşılaştırıldı. BULGULAR:Başvuru günü,1.,3., ve 5.günlerde yapılan odyolojik değerlendirme sonuçları arasında anlamlı farklılık yoktu (p˃0.05). 7. günde yapılan odyolojik değerlendirme sonuçları arasında istatistiksel öneme ulaşmayan farklılık mevcuttu (p˃0.05). Gruplar arasında 10. günde yapılan odyolojik değerlendirme sonuçları ise istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). SONUÇ:Çalışmamızda ani işitme kaybı olgularında standart tedaviye eklenen hidroksietil nişasta solüsyonu kullanımının 10. gün tedavi sonuçları üzerinde anlamlı etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bu etkinliğin daha iyi belirlenmesine yönelik olarak Voluven® solüsyonunun daha geniş hasta gruplarında tek başına veya diğer tedavi şemalarına ek olarak kullanımı ile elde edilecek sonuçlara gereksinim vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-026

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale