Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Günübirlik Cerrahi İşlem Uygulanan Hastaların Ameliyat Sonrası Evde Yaşadıkları Sorunların Çözümlenmesinde..
 

Günübirlik Cerrahi İşlem Uygulanan Hastaların Ameliyat Sonrası Evde Yaşadıkları Sorunların Çözümlenmesinde..

Deniz A., Özkan M., Yazar S., Yücetaş U., Aksu A., Yoldaş Y.

Günübirlik Cerrahi İşlem Uygulanan Hastaların Ameliyat Sonrası Evde Yaşadıkları Sorunların Çözümlenmesinde Bilgilendirmenin Önemi.. AMAÇ:Bu çalışma günübirlik cerrahi işlem uygulanan hastaların ameliyat sonrası evde yaşadıkları sorunların çözümlenmesinde bilgilendirmenin önemini belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Aralık 2012 ile Ocak 2013 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB, üroloji, ortopedi ve acil cerrahi ameliyathanelerinde günübirlik cerrahi girişim uygulanan 160 hasta (96 erkek, 64 kadın) çalışmaya dahil edildi. Hastalar işlemden önce yüz yüze görüşme sırasında ve taburcu edildikten 10 gün sonra sonra telefon görüşmesi aracılığıyla hazırlanan soru formları ile sorgulandı ve elde edilen cevaplar kaydedildi. BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 47.67±15.36 idi. Hastaların %50’si postoperatif dönemde ağrı, kanama, yarada kızarıklık, hematüri, ilaç yan etkisi gibi problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. Problem yaşayan hastaların %50’sinin, yaşadıkları sorunun çözümünde hiçbir şey yapmadıkları tespit edildi Postoperatif dönemde problem yaşayan bu hastaların %38’inin preop dönemde, %46’sının postop dönemde ve % 30’unun hem preop hem de post-op dönemde bilgilendirilmediği saptandı. SONUÇ:Cerrahi girişim sonrası hastaların evde yaşadıkları sorunların önlenmesi veya kolaylıkla çözülebilmesi için planlı taburculuk eğitiminin verilmesi gereklidir.Ayrıca yazılı eğitim materyallerinin hazırlanması ve evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-021

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale