Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Bell Paralizisi Olgularında Klinik Prognozu Erken Dönem Tayin Etmede Elektrodiagnostik Testlerin Etkinliklerinin ..
 

Bell Paralizisi Olgularında Klinik Prognozu Erken Dönem Tayin Etmede Elektrodiagnostik Testlerin Etkinliklerinin ..

Karakoç Ö., Yıldızoğlu Ü., Arslan H. H.

Bell Paralizisi Olgularında Klinik Prognozu Erken Dönem Tayin Etmede Elektrodiagnostik Testlerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması.. AMAÇ:Bell’s palsinin prognozunun tahmini için erken dönemde kullanılan elektrodiagnostik testlerin prognostik değerlerinin karşlaştırılması. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya 2008-2011 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Bell’s Palsi nedeni ile takip edilen hastalar dahil edildi. Hastaların verileri retrospesifik olarak incelendi. Fasiyal sinir fonksiyonları House-Bracmann (HB) evreleme sistemi ile değerlendirildi. Tüm hastalara 7-21 günlük peryodda elektrodiagnostik test olarak Sinir Uyarılabilirlik testi (NET), Maksimal Sinir Uyarım Testi (MST), Sinir Latans testi (LT) ve Elektromyografi (EMG) yapıldı. Hastalar 4 ay takip edildi ve bu süre sonunda fasiyal sinir motor fonksiyonlarının tam iyileşme (HB evre 1) ve tam olmayan iyileşme (HB evre 2 ve üzeri) oranları belirlendi. Fasiyal sinir motor fonksiyonların iyileşme derecesini tahmin etmede elektrodiagnostik testlerin etkinlikleri değerlendirildi. BULGULAR:Çalışmaya 40 hasta alındı. Hastaların 25’i (%62.5) erkek, 15’i (%37.5) kadın olup yaş ortalaması 40,76±14,91 (yaş aralığı 19-70) idi. Başlangıç muayenesinde klinik fasiyal sinir fonksiyonları hastaların 2’sinde HB evre 2, 12’sinde HB evre 3, 12’sinde HB evre 4, 11’inde HB evre 5 ve 3’ünde HB evre 6 fasiyal paralizi saptandı. Final sonuçlarımızda da hastalarımızın 30’unda HB evre 1, 6’sında HB evre 2 ve 4’ünde HB evre 3 fasiyal paralizi saptandı. Buna göre 30 hastamızda tam iyileşme görülürken 10 hastamızda tam olmayan iyileşme görüldü. Elektrodiagnostik testlerin kötü ve iyi prognozu ön görme oranları sırasıyla EMG’nin %80-%83, NET’in OC için %39-%86, OR için %47-%91, MST’nin OC için %67-%73, OR için %78-%90, LT’nin OC için %54-89 ve OR için %60-87 saptandı. SONUÇ:EMG ve MST akut fasiyal paralizinin sonuçlarını tahmin etmede diğer testlere göre daha doğru elektriksel testlerdir. Her ne kadar EMG ve MST daha yararlı testler olsa da diğer testlerde bize prognozu ön görmede ek bilgi sağlayabilirler.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-027

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale