Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İzole Serebellopontin Köşe Malign Melanom Metastazı: Olgu Sunumu
 

İzole Serebellopontin Köşe Malign Melanom Metastazı: Olgu Sunumu

Tutar H., Şahin M. M., Eravcı C. F.

AMAÇ: Serebellopontin köşe (SPK) tümörlerinin çoğu nöroektodermal kökenli benign lezyonlardır.Bunlar çoğunlukla schwannomlar, menengiomlar, astrositomlardır. Malign tümörleri ise daha nadir görülürler. Bunlar metastazlar ve serebral parankimin primer neoplazmlarıdır. Malign melanomun kafa içi metastazı sık olmasına rağmen, izole serebellopontin köşe metastazı çok nadir görülmektedir. SPK tümörlerinin kliniğinde sıklıkla, tek taraflı olan sensörinöral tip işitme kaybı, tinnitus, fasial semptomlar ve denge kaybı görülür. OLGU: Olgumuz, kliniğimize sağ tarafta periferik fasial paralizi, sağ kulakta dolgunluk, işitme kaybı, tinnitus ve tat alma bozukluğu şikayetleri ile başvuran, 3 ay öncesinde, patolojisi clear cell sarkom olarak raporlanmış sağ kolundan kitle eksizyonu hikayesi olan, 52 yaşında erkek hastadır.Yapılan odyolojik tetkikleride, sağ tarafta 50 dB sensörinöral işitme kaybı, serebral MR görüntülemesinde sağ SPK’de lobüle ve irregüler görünümde kitle lezyonu tespit edildi. Retrosigmoid yaklaşım ile opere edildi. Patoloji sonucu malign melanom olarak rapor edildi. Bunun üzerine sağ koldan alınan patolji materyalleri kendi merkezimizde tekrar değerlendirildi. Malign melanom olarak raporlandı. Post operatif PET-CT’de sağ dirsek ve sağ SPK’de patolojik tutulum izlendi. YORUM: Hastamız, SPK’ ye izole malign melonom metastazı olan nadir görülen bir olgu olarak değerlendirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-035

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale