Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kulak Operasyonu Yapılmış Kaviteli Hastalarda Koklear İmplantasyon
 

Kulak Operasyonu Yapılmış Kaviteli Hastalarda Koklear İmplantasyon

Kızılay A., Karataş E., Bayındır T., Toplu Y., Güllü S., Kurnaz B.

AMAÇ:Kronik otit nedeni ile dış kulak yolu arka duvarı indirilmiş kaviteli hastalarda koklear implantasyon operasyonu yöntemi ve sonuçlarını incelemek YÖNTEM-GEREÇLER:Kliniğimizde 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilen 77 koklear implant operasyonu yapılan hastaların beşi kaviteli idi. Olgularda tek aşamalı operasyon gerçekleştirildi. Bir olguda dış kulak yolu meatusu culdesac kapatıldı. Bir olguda kavite obliterasonu temporal muskuloperiostal flep ile, diğer üç olguda da ek olarak kıkırdak greft ile oblitere edildi. Beş olgudaki koklear implantasyon operasyonu yöntemleri ve sonuçları tartışıldı. BULGULAR:Olgularda mastoid kaviteler revize edildi, östaki oblitere edildi, 4 olguda yuvarlak pencere den, 1 olguya promontoryum kokleostomisinden koklera implant takıldı, Kavite obliterasyonu yapılmayan olguda culde sac kapama açıldı ve aralıklı kulak akıntısı problemi oluştu. Hastaya ikinci seans mastoid kavite obliterasyonu planlanmaktadır. Temporal muskuloperiostal flep ile kavite obliterasyonu yapılan olguda postoperatif dönmede bir kez kulak akıntısı oluştu. Takip ve medikal tedavi ile düzeldi. Kıkırdak greft ve kas flebi kullanılan üç olguda postoperatif bir patoloji ile karşılaşılmadı. SONUÇ:Kronik otit nedeni ile dış kulak yolu arka duvarı indirilmiş kaviteli hastalarda koklear implantasyonu başarılı bir şekilde uygulanabilir. Culde sac ile eksternal meatusun sadece kapatılması yeterli olmayabilir, kozmetik sorunlara da yol açabilir. Temporal muskuloperiostal flep ve aurikuler greft kombinasyonu kullanılarak mastoid kavite oblitere edilebilir ve elektrod güvenli olarak korunabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-029

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale