Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Hipoglossofasyal Anastomozda 70 Hastalık Tecrübemiz
 

Hipoglossofasyal Anastomozda 70 Hastalık Tecrübemiz

Göksu N., Bayazıt Y. A., Tutar H., Uğur B.M., Karaloğlu F.

AMAÇ:Çalışmamızın amacını son 30 yılda kliniğimizde çeşitli nedenlerden dolayı yapılan 7. ve 12. kraniyel sinirler uç uca anastomozlarının uzun ve kısa dönem sonuçlarını retrospektif değerlendirilmesi olarak belirledik. YÖNTEM-GEREÇLER:1985-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği’nde 7-12 kraniyel sinir uç uca anastomozu yapılan 64 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların postoperatif kısa dönem (6 ay- 2 yıl) ve uzun dönem (2 yıl ve sonrası) fasyal sinir fonksiyon durumları House-Brackmann derecelendirmesi kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca hastalarda postoperatif dönemde görülebilecek komplikasyonlar tartışılmıştır. BULGULAR:Hastaların %45 grade 2, %45 grade 3, %10 ise grade 4-5 olarak değerlendirilmiştir. Postoperatif erken dönem komplikasyon (hematom, cerrahi ve anesteziye bağlı sorunlar) gözlenmemiş; postoperatif geç dönemde %45 disartikülasyon, %25 dilde uyuşukluk gözlenmiştir SONUÇ:Total fasyal sinir paralizilerinde, sinir fonksiyonlarını geri döndürebilme adına 7. ve 12. kraniyel sinirlerinin uç uca anastomozu oldukça etkili bir yöntem olarak görülmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-028

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale