Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Timpanik Membran Hasarının İyileşmesinde Alfa Lipoik Asitin Etkisi
 

Timpanik Membran Hasarının İyileşmesinde Alfa Lipoik Asitin Etkisi

Karagöz B., Yörük Ö., Tatar Ö. A., Ünal D., Halıcı Z., Vançelik S.

AMAÇ:Bu çalışmada amaç, miringotomi (timpanik membran yaralanması) oluşturulan ratlarda, timpanik iyileşme üzerine alfa lipoik asit’in etkilerini ortaya koymaktır. Alfa lipoik asitin kollagen doku oluşumu ve yara iyileşmesi üzerine etkilerini ortaya koymaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya toplam 25 adet rat ile başlanmış ve tüm hayvanların sağ kulak tympan zarı çalışmaya alınmıştır. Ratlar randomize şekilde 5 gruba ayrıldı. Sağlıklı kontrol grubu dışındaki hayvanlara intraperitoneal 50 mg/kg Thiopental Sodium (Pental, İ.E.Ulagay) verilerek genel anestezi uygulandı. Dental uçlu iğne kullanılarak otoskop yardımı ile timpan zarının üst-arka kadranından miringotomileri yapıldı. Birinci gruptaki ratlara miringotomi yapılmadan çalışma dönemi sonunda timpan zarlarının yapısı incelendi. İkinci gruptaki ratlara miringotomi yapılarak herhangi bir tedavi ajanı uygulanmadan ve aynı süre sonunda timpan zarlarının yapısı incelendi. Üçüncü gruptaki ratlara serum fizyolojik uygulandı ve aynı süre sonunda timpan zarlarının yapısı incelendi. Dördüncü gruptaki ratlara alfa lipoik asit tedavisi 1. dozda (25 mg/kg PO) uygulandı ve aynı süre sonunda timpan zarlarının yapısı incelendi. Beşinci gruptaki ratlara miringotomi yapıldı ve alfa lipoik asit tedavisi 2. dozda (50 mg/kg PO) uygulandı ve aynı süre sonunda timpan zarlarının yapısı incelendi. Onbeş günlük çalışma periyodu sonrasında timpanik membran otoskopik olarak incelendikten sonra, sakrifikasyon işlemleri gerçekleştirilerek alınan orta kulak ve timpan zarı stereoskopik mikroskop yardımıyla ve histopatolojik olarak incelendi. BULGULAR:Birinci grupta hiçbir uygulama yapılmamış olan ratların timpan zarları bütün ve sağlıklı idi. İkinci gruptaki miringotomi yapılmış fakat herhangi bir ajan uygulanmamış ratların timpanik membranlarındaki defektte belirgin bir küçülme tespit edilmedi, defekt. Üçüncü grup serum fizyolojik uygulanan ratların timpan zarı defektinde yine belirgin bir küçülme tespit edilmedi. Dördüncü ve beşinci grup ratların timpan zarı defektleri anlamlı oranda küçülmüştü. Ayrıca yırtık dudaklarında belirgin kollajen doku artışı ve kallagenik aktivasyon gözlendi. SONUÇ:Çalışma sonuçlarımız alfa lipoik asitin yara iyileşmesinde belirgin etkisinin olduğunu ve bu etkinin kollajen oluşumunu indüklemesi ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-031

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale