Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nörofibromatozis Tip 2 Hastasında Uygulanan Eş Zamanlı Tümör Eksizyonu Ve İşitsel Beyin Sapı İmplantasyonu: Olgu Sunumu
 

Nörofibromatozis Tip 2 Hastasında Uygulanan Eş Zamanlı Tümör Eksizyonu Ve İşitsel Beyin Sapı İmplantasyonu: Olgu Sunumu

Özdek A., Korkmaz H., Şahin M., Bayır Ö., Barmak E., Dönmez T., Yücel V., Dizdar T. H.

AMAÇ: Nörofibromatozis tip 2 (NF 2) sendromlu hastalarda Vestibüler Schwannoma (VS) tedavisi ve işitme rehabilitasyonuna yaklaşım konusundaki güncel literatür bilgilerini olgu sunumu eşliğinde değerlendirmek. OLGU: Olgunun Özellikleri: Bu bildiride her iki kulakta total işitme kayıbı olan, bilateral VS rezeksiyonu uygulanmış, stereotaktik radyoterapiye de yanıt vermemiş fakat tek tarafta nüks etttiği için retrosigmoid yaklaşımla rezeksiyon yapılarak aynı seansta işitsel beyin sapı implantı (ABI) ile işitme rehabilitasyonu sağlanan, NF 2 tanılı 52 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur Tedavi ve prognoz: VS yönetiminde izlenebilecek kabul görmüş 3 standart yöntem cerrahi, stereotaktik radyoterapi (RT) ve MRG ile izlemdir. Bilateral VS’lu NF 2 hastalarında tedavi sırasında işitmenin korunması, bozulan işitmenin onarımından daha çok arzu edilir fakat erken ya da geç, tüm hastalarda, diğer tümörlerin progresyonu ile ve ya cerrahi yaklaşım sonucu işitme kaybı gelişecektir. Bu hastaların cerrahi işitme rehabilitasyonunda seçilen başlıca iki yöntem koklear implantasyon ve işitsel beyin sapı implantıdır.Bu bildiride sunulan hastaya sağ retrosigmoid yaklaşımla kitlenin rezeksiyonu yapılarak aynı seansta 12 kanallı işitsel beyin sapı implantı yerleştirildi. Preoperatif ABR tetkikinde bilateral 110 dB işitsel klik uyaranlar ile 5.dalga elde edilemeyen hastanın postoperatif serbest alan odyometri testinde 3.ay ve 6.aylarda sırasıyla konuşma frekaslarında ortalama 30 ve 25 dB işitme eşiği, işitsel algı beceri testlerinden spesifik dil testinde kelime ayırt etme skoru %91 ve %87.5, cümle ayırt etme skoru %40 ve %70 olarak saptandı. Hasta, ABI sonrası hayat kalitesinde belirgin artış olduğunu, cihazı günlük kullandığını ve bazen sesine aşina olmadığı aile dışından kişilerle bile telefon görüşmeleri yapabildiğini ifade etmiştir. YORUM: NF2 hastalarında bilateral saptanan VS'un tedavi ve izlem yöntemi ile işitme rehabilitasyonuna ilişkin uygulanan yöntemler halen tartışma aşamasındadır. Koklear implant, ancak koklear sinir korunmuşsa bir tedavi seçeneği olabilir. Sunulan olguda ileri derecede destrükte olmuş total işitme kaybı olduğu için tümörün total rezeksiyonu yapıldıktan sonra aynı seansta işitsel beyin sapı implantı uygulanmıştır. NF2 hastaları dışında, ABI uygulamasının hala öngörülemeyen sonuçları vardır. Bu nedenle henüz ABI uygulamasında, koklear implantla kıyaslandığında, pek çok konuda yeni çalışmalara ve ortak konsensuslara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-039

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale