Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Moyamoya Hastalığının Nadir Görülen Bir Semptomu: Tek Taraflı Ani İşitme Kaybı
 

Moyamoya Hastalığının Nadir Görülen Bir Semptomu: Tek Taraflı Ani İşitme Kaybı

Yalçıner G., Kırış M., Berçin A.S., Müderris T., Sevil E., Doblan A., Gül F., Oğuzhan T.

Moyamoya hastalığı her iki internal karotis arterin ve Willis poligonundaki ana dalların idiopatik, progresif stenozu ve oklüzyonu ile seyreden ve serebral kolleterallerin oluşturduğu ince vasküler ağların belirginleşmesiyle karakterize kronik serebrovasküler bir hastalıktır. Bu çalışmada, kliniğimize tek taraflı ani işitme kaybıyla başvuran ve oldukça nadir görülen bir moyamoya hastası sunulmuştur. Magnetik Rezonans Görüntülemede her iki internal karotis arter, posterior ve middle serebral arterler gözlenmemiştir. Ani işitme kaybının sebepleri arasında viral labirentit, vasküler patolojiler, intrakohlear membrane rüptürü ve otoimmün hastalıklar yer almaktadır. Bu hastanın ani işitme kaybının sebebi trombozis, vazospazm veya kan akımında azalmayla sonuçlanan vasküler bir patoloji olabilir. Bu hastalığın prognozu kötü olmasına ragmen erken tanı ve tedavi atakları önlemede oldukça önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-038

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale