Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Temporal Lob Enfarktına Bağlı Bilateral Ani İşitme Kaybı
 

Temporal Lob Enfarktına Bağlı Bilateral Ani İşitme Kaybı

Kirazlı T., Selimoğlu E., Öğüt F., Göde S., Gökçay F.

AMAÇ: Ani idyopatik işitme kayıpları kulak burun boğaz pratiğinde sık görülen ve tedavisinde sistemik steroidler dahil birçok yöntemin kullanıldığı klinik bir durumdur. Genellikle periferik organ disfonksyonuna bağlı gelişen bu hastalıkta santral nedenler de rol alabilir. Bilateral ani işitme kayıpları ise genellikle otoimmün iç kulak hasarı gibi sistemik bir hastalığı akla getirmektedir. Bu olgu sunumunun amacı bilateral ani işitme kaybının santral bir etiyolojisini bildirmektir. Olgu Özellikleri: Tüm frekanslarda her iki kulakta ortalama 55 dB sensörinöral işitme kaybı dışında lateralizan nörolojik semptomu olmayan 60 yaşında erkek hastanın yatışı yapıldıktan sonra takibinin 3. gününde Broca afazisi gelişmesi üzerine kranyal MR çekildi. Hastada sağ temporal lobda kronik enfarkt alanı ve sol temporal lobda akut enfarkt alanı izlendi. Tedavi ve Prognoz: Hastanın tedavisi antikoagülan ve nöroprotektif tedavi olarak değiştirildi. Yapılan kontrol odyometrisinde bilateral tüm frekanslarda ortalama 20 dB işitme eşiği saptandı. YORUM: Bilateral temporal lob enfarktına bağlı bilateral işitme kaybı bizim bilgimize göre ilk kez tanımlanmaktadır. Bu hastaların takibinde radyolojik değerlendirilmenin önemi çok büyüktür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-040

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale