Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Mastoid Kemikte Koalesan Mastoidit Olarak Kendini Gösteren Bir Soliter Plazmasitom Olgusu
 

Mastoid Kemikte Koalesan Mastoidit Olarak Kendini Gösteren Bir Soliter Plazmasitom Olgusu

Kalcıoğlu T., Uzun L., Kafkaslı Ç., Zenginkinet T., Hanege M. F.

Plazma hücre tümörleri mastoid kemiğin nadir görülen hematolojik malignitelerindendir.Tanı immünohistokimyasal incelemelerde matrix içinde yaygın monoklonal hücrelerin gösterilmesi ile konur.MR görüntüleme doku sinyal özellikleri ile yumuşak doku varlığı veya yokluğunu ayırt ederek yardımcı olur.Plazmasitom tanısı konan her hastada multiple myelom dışlanmalıdır.Çünkü mastoid kemikte soliter plazmasitomların tedavisi cerrahi ve radyoterapi iken multiple myelom tedavisinde palyatif kemoterapi kullanılır.Bizim vakamız, 34 yaşında erkek hasta, kliniğimize akut mastoidit nedeni ile yatışı yapıldı.Mastoidektomi sırasında yumuşak doku kitlesinin korteksten cilt altına fistüle olduğu temporal kemik inferiorunu tamamen erode ettiği ve boyun yumuşak dokuları ile birleştiği görüldü, orta kulağa yayılım görülmedi.Alınan doku örneğinin patoloji sonucu plazma hücreli neoplazi(lambda monoklonal ) olarak raporlandı.Sonrasında hastaya yapılan tetkiklerde multiple myelom düşündürecek bulgu saptanmadı.Hasta radyoterapiye yönlendirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-042

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale