Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Orta Kulakta Fasiyal Paraliziye Neden Olan Beklenmedik Kitle:Hemanjiyom
 

Orta Kulakta Fasiyal Paraliziye Neden Olan Beklenmedik Kitle:Hemanjiyom

Kıyak E., Yılmazbayhan D., Aydemir L., Orhan S. K., Çelebi E., Enver N.

AMAÇ: Temporal kemiğin fasiyal sinir hemanjiyomları nadiren görülür.Bu lezyonlar tüm intratemporal tümörlerin yalnızca %0.7’sini oluşturmakla birlikte çoğunlukla 3. ve 6. dekatlar arasında, kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülür.Fasiyal sinir hemanjiyomları benign tümörler olup en sık genikulat fossada, ikinci sıklıkla internal akustik kanalda ve daha az sıklıklada fasiyal sinirin posterior genusunda ortaya çıkarlar. Fasiyal sinir ikinci dirseğinden köken alan ve orta kulağa uzanan fasiyal sinir hemanjiom vakasını sunarak bu konudaki bilgilerimizi güncellemeyi amaçladık. Olgunun özellikleri: Hastamız 34 yaşında erkek hasta idi, hafif derecede iletim tipi işitme kaybı ve House Brackman grade 5 fasiyal paralizi ile tarafımıza başvurdu.Yapılan otoskopik muayenede sol timpanik membran arka kadranda mavi refle veren nonpulsatil kitlesel lezyon izlendi. Odyometrik değerlendirmede solda 37 dB'lik iletim tipi işitme kaybı saptandı.Yapılan görüntülemelerde ise timpanik kavitede düzgün sınırlı kitlesel lezyon varlığı teyit edildi. Tedavi ve prognoz: Kitlenin, intraoperatif fasiyal sinirin ikinci dirseğinden köken aldığı görüldü. Kitle rezeke edilerek fasyal sinir uçları uç uca koaptasyon yapıldı. Kitlenin histopatolojik incelemesi hemanjiyom olarak rapor edildi. YORUM: Otoskopik muayenede timpan zar arkasında refle veren ve pulsasyon alınmayan hastalarda fasyal sinir hemanjiyomu akla gelmelidir. Hastanın preoperatif fasyal paralizi olup olmamasına göre tedavi seçeneklerine karar verilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-043

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale