Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Mastoid Cerrahisine Sekonder Gelişen Tegmen Timpani Defekti Ve Beyin Herniasyonu: Olgu Sunumu
 

Mastoid Cerrahisine Sekonder Gelişen Tegmen Timpani Defekti Ve Beyin Herniasyonu: Olgu Sunumu

Kalcıoğlu T., Kökten N., Hanege M. F., Eğilmez K. O., Kaner T.

AMAÇ: Tegmen timpani defekti ve bu defekten beyin dokusu herniasyonu KBB pratiğinde ender görülen olgulardır. Etiyolojisi konjenital kafa tabanı defektlerine, travmaya, enfeksiyona, tümörlere bağlı olmakla birlikte idiyopatik veya iyatrojenik de olabilmektedir. İyatrojenik olanlar sıklıkla kolesteatomlu veya kolesteatomsuz kronik otitis mediayaya bağlı mastoid kavite cerrahisi geçiren hastalarda görülür. Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ve kulak operasyonlarındaki teknolojik gelişmelerle tegmen defektine bağlı oluşan herniasyon ve buna bağlı enfeksiyon görülme sıklığını azalmıştır. Herniasyonun tedavisinde standard bir cerrahi protokol olmamasına rağmen kabul edilen 3 çeşit yaklaşım mevcuttur. Bunlar orta fossa yaklaşımı, transmastoid yaklaşım ve ikisinin kombinasyonudur. OLGU: 33 yaşında bayan hasta sağ kolesteatomlu kronik otitis media tanısı sonrası yapılan timpanomastoidektomi ameliyatından 10. ay sonra aynı kulakta ele gelen kitle şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Sağ dış kulak yolu girişi posterosüperior duvarda yaklaşık 1,5 cm çapta, yumuşak kıvamlı kitlesel lezyon gözlendi. BT’de tegmen defekti, MRI’da tüm sekanslarda beyin parankimi ile izointens nodüler sinyal izlendi. Tedavi ve Prognoz: Beyin cerrahisi ile birlikte girilen operasyonda transmastoid yaklaşımla herniasyon tamiri yapıldı. Postoperatif 3. aydaki takibinde sorun olmadığı görüldü. YORUM: Kronik otit sebebiyle opere olan hastalarda tegmen defekti ve beyin herniyasyonu olabileceği hatırda bulundurulmalı ve saptanacak patolojiler bu açıdan değerlendirilmelidir. Defektin lokalizasyonu ve büyüklüğü dikkate alınarak uygun cerrahi yöntem ve materyal ile onarılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-044

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale