Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Menenjit Komplikasyonuna Sebep Olan Bir Kronik Otitis Media Olgusunda Orta Kulakta Saptanan Yabancı Cisim;..
 

Menenjit Komplikasyonuna Sebep Olan Bir Kronik Otitis Media Olgusunda Orta Kulakta Saptanan Yabancı Cisim;..

Tekin M., Kalcıoğlu M. T., Özdamar İ. O., Yavuz Ç., Hanege M. F.

Menenjit Komplikasyonuna Sebep Olan Bir Kronik Otitis Media Olgusunda Orta Kulakta Saptanan Yabancı Cisim; Tahta Parçaları.. Kulakta yabancı cisim KBB pratiğinde yaygın olarak görülmektedir. Bu olgular genellikle çocuklarda görülür ve dış kulak yolundadır. Orta kulakta yabancı cisim ise oldukça nadir görülür. Yabancı cisim orta kulağa genellikle kulak zarını delerek veya zaten perfore olan kulak zarından geçer. İşitme cihazı kullanan bazı kronik otitis media hastalarında işitme cihazı kalıbının kulak zarı perforasyonundan orta kulağa geçtiği olgular bildirilmiştir. Menenjit tanısı ile enfeksiyon hastalıkları kliniğince takip edilen ve kulak akıntısı, baş dönmesi ve işitme kaybı şikayetlerinin olması nedeniyle kliniğimize konsülte edilen 49 yaşındaki hastanın otoskopik muayenesinde sol dış kulak yolununda pürulan akıntı ve yaygın granülasyon dokuları görülmesi ve radyolojik incelemesinde orta kulakta yaygın yumuşak doku dansitesi tespit edilmesi üzerine menenjitin kronik otite sekonder olabileceği düşünülerek hastaya açık kavite timpanomastoidektomi ameliyatı gerçekleştirildi. Odyolojik değerlendirmesinde sol kulakta total işitme kaybı saptanan olguya yapılan cerrahi sırasında tegmende küçük bir defekt ve orta kulakta granülasyon dokularının içerisinde onlarca tahta parçalarının olduğu görüldü ve temizlendi. Postoperatif dönemde menenjit bulguları düzelen hasta taburcu edildi. Nadir görülen bu olgu literatür eşliğinde tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-037

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale