Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kafa Travması Sonrası Temporal Kemik Fraktürü Olmadan Karşı Kulakta İleri Derecede Sensörinöral İşitme Kaybı
 

Kafa Travması Sonrası Temporal Kemik Fraktürü Olmadan Karşı Kulakta İleri Derecede Sensörinöral İşitme Kaybı

Yılmaz F., Altın G., Soylu E., Can H. İ., Tekin M. A.

AMAÇ: Kafa travması sonrası hem iletim tipi hem de sensorinöral tip işitme kaybı meydana geldiği gösterilmiştir. Altta yatan mekanizmanın kafa travmalarında sıklıkla rastlanan labirentin konkuzyon olduğu varsayılmaktadır. Literatürde temporal kemik fraktürü olmadan kontralateral gelişen sensörinöral işitme kaybı nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda kafa travması sonrası temporal kemik fraktürü olmadan karşı kulakta labirentin konkuzyon nedeniyle işitme kaybı ve çift taraflı tinnitus gelişmiş bir hastayı sunmak istedik. Olgunun özellikleri: Daha öncesinde telefonu sol kulağında kullanan 17 yaşında erkek hasta; sağ kulak üzerine tokat gelmesi sonrasında her iki kulakta çınlama ve sol kulakta işitme kaybı şikayeti ile geldi. Yapılan muayenesinde dış kulak yolu ve timpanik membranlar doğaldı. Weber testi sağ kulağa lateralize idi. Odyometrik değerlendirme sonucunda sol kulakta 88 dB sensorinöral işitme kaybı saptandı. Tedavi ve prognoz: Oral steroid, vitamin B, vazodilatatör tedavi verildi. 3. günde yapılan odyometri testinde düzelme saptanmayınca hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Travmadan 1 ay sonra saf ses ortalaması solda 73 dB civarında idi. YORUM: Olgumuzda görülen travma sonucu karşı kulakta sensorinöral tip işitme kaybı gelişmesinin çok nadir bir klinik tablo gösterdiğini ve literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-049

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale