Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Oksaliplatin`E Bağlı Ani İşitme Kaybı: Nadir Bir Olgu Sunumu
 

Oksaliplatin`E Bağlı Ani İşitme Kaybı: Nadir Bir Olgu Sunumu

Güvenç M. G., Demir G., Dizdar D., Dizdar K. S., Okutur K. S.

AMAÇ: Oksaliplatin gastrik, pankreatik ve kolorektal kanserlerde kullanılan platin içerikli, onkolojide oldukça sık tercih edilen etkin bir kemoterapötiktir. Oksaliplatinin bildirilmiş yan etkileri arasında başta nöropati olmak üzere, gastrointestinal rahatsızlıklar, nötropeni, karaciğer hasarı, oküler hasar, disfoni, pankreatit, akut böbrek yetmezliği bulunmaktadır. Platin içeren ajanlara bağlı ototoksisite iyi bilinen ve kanıtlanmış bir yan etkidir. Sisplatin kullanımında %72`ye kadar ulaşabilen ototoksisite oranları bildirilmiştir. Ancak oksaliplatin gibi yeni platin derivelerinde literatürde yerleşmiş bir ototoksisite bilgisi bulunmamaktadır ve ototoksisite %1`den az görülen, nadir bir yan etki olarak kabul edilmektedir. Olgu sunumunda bu nadir ancak önemli yan etkiye dikkat çekmek istenmiştir. OLGU: Yaklaşık 40 sene önce bir uçak yolculuğu sırasında meydana gelen sol kulakta totale yakın ani işitme kaybı (AİK) öyküsü mevcut olan altmış dört yaşında bir kadın hasta, karaciğere metastaz yapan kolon kanseri nedeniyle oksaliplatin içeren kemoterapi almaktayken, 3. kür sonrası 3. gün sağ kulağında çınlama ve işitme kaybı gelişmesi üzerine Kulak Burun Boğaz Uzmanı’na başvurmuş. Tedavi ve Prognoz: Yapılan odyometrik incelemesi sonucunda AİK tanısı koyulması üzerine, bir doz intramusküler steroid ve ardından 10 gün oral steroid tedavisi alan, işitmede düzelme olmaması nedeniyle tedavinin 9. günü intratimpanik steroid uygulamasına da başlanan ve iki uygulama sonrasında kliniğimize başvuran hastaya 3 doz daha intratimpanik steroid tedavisi uygulanmıştır. Belirgin iyileşme kaydedilemeyen hasta tedavinin devamını reddetmiş ve takibe gelmemiştir. YORUM: Sonuç olarak kemoterapide yaygın kullanılan oksaliplatinin alışılmış yan etkilerinin dışında nadir de olsa ototoksisite yapabileceği, AİK’ya yol açabileceği göz önünde bulundurulmalı ve hastalar bu açıdan da değerlendirilip takip edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-050

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale