Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Dış Kulak Yolu Tıkanıklığı Nedenlerinden Osteom Ve Ekzostos: Olgu Sunumu
 

Dış Kulak Yolu Tıkanıklığı Nedenlerinden Osteom Ve Ekzostos: Olgu Sunumu

Beyazgün V., Tatlıpınar A., Keskin S., Oyan S. M.

AMAÇ: Osteoma, kompakt ve spongioz kemiğin proliferasyonu ile karakterize benign osteojenik bir lezyondur. Kemikle olan ilişkisine göre santral yerleşimli, periferal yerleşimli ve ekstra iskeletsel (yumuşak doku) yerleşimli olmak üzere üç tipte olabilir. Dış kulak kanalı osteomaları tek taraflı, çoğunlukla semptom vermeyen iyi huylu tümörlerdir. Ekzostoz ise genellikle bilateral, multipl kompakt yapıda kemik dokunun proliferasyonudur.Soğuk suda yüzme,enfeksiyon travma ve egzema etyolojide suçlanmaktadır. Kulak kiri toplanmasına ve iletim tipi işitme kaybına yol açtıklarında belirti verirler. Bu bildiride dış kulak yolunda tespit edilen tıkanıklık nedeniyle kliniğimizde opere edilen iki olgu üzerinden dış kulak yolu osteomu ve ekzostozu tartışılmıştır. Olgunun özellikleri: Bu bildiride sunulan her iki olgu da kliniğimize işitme kaybı ile müracat etti. Olgulardan biri 47 yaşında bir erkek hastaydı. Hastanın otoskopik muayenesinde dış kulak yolunu daraltan, palpasyonla sert, kulak zarının görünümüne engel teşkil eden kitle formasyonu mevcuttu. Hastanın Temporal Bilgiyarlı Tomografisinde sağ dış kulak yolu posterior duvarında yerleşmiş, yaklaşık 6x4 mm boyutunda düzgün konturlu ve dış kulak yolu kanalını oblitere eden lezyon tespit edildi. Diğer olgu 37 yaşında bir erkek hasta idi. Hastanın Otoskopide sol dış kulak yolu superiorunda dış kulak yolunu tıkayan ve zarın tamamiyle görülmesini engelleyen sert kitle mevcuttu. Hastanın Temporal bilgisayarlı tomografisi kitlenin kemik dansitesinde olduğunu ve dış kulak yoluyla devamlılık gösterdiğini ortaya koydu. Tedavi ve prognoz: Her iki hasta da genel anestezi altında opere edildi. Kırkyedi yaşındaki erkek hastanın dış kulak yolu cildinin elevasyonu sonrasında dış kulak yolundaki kitlenin sert, ovoid yapıda dış kulak yolu kemik kanalı ile devamlılığı olmayan bir kitle olduğu görüldü. Tur kullanma ihtiyacı olmadan kitle çıkarıldı. Kitlenin histopatolojik inceleme sonucu ‘’osteoma’’ olarak geldi. Diğer hastanın operasyonu sırasında mevcut olan egzostos dokusu turlanarak dış kulak yolu kanalı genişletildi, ve kulak zarı görünür hale getirildi. Her iki hastanın postoperatif işitme kaybı şikati ortadan kalktı. Otoskopik muayenede kulak zarları görünür hale geldi. YORUM: İşitme kaybı şikayeti ve otoskopik muayesinde dış kulak yolunda daralma tespit edilen hastaların ayırıcı tanısında egzostozun yanında izole dış kulak yolu osteomları da akla gelmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-052

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale