Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Atmosferdeki Polen Yükünün Alerji Polikliniğine Başvuran Hasta Sayısına Ve Semptomlarına Etkisi
 

Atmosferdeki Polen Yükünün Alerji Polikliniğine Başvuran Hasta Sayısına Ve Semptomlarına Etkisi

Topuz B., Çelik A., Kara C. O., Ardıç N. A., Şimşek F., Tümkaya F., Çatakoğlu H. A., Ermiş A.

AMAÇ:Bu çalışmada atmosferdeki polen yükü tespit edilerek, polenlerin alerji polikliniğine başvuran hasta sayısına ve hasta semptomlarına etkisini araştırma. YÖNTEM-GEREÇLER:Alerji polikliniğine, 05.12.2011 ve 05.12.2012 tarihleri arasında başvuran hastalar çalışmaya alındı. Deri prik testi sonucu polene karşı duyarlılığı tespit edilen hastaların başvuru ve başlangıç semptom skorları hesaplandı. Lanzoni VPPS 2000 cihazı kullanılarak volümetrik yöntem ile polen toplama işlemi yapıldı, PAÜ Biyoloji Anabilim Dalı’nda polen sayım işlemi gerçekleştirildi. BULGULAR:Prik testi yapılan 403 hastadan 186’sında polen alerjisi tespit edildi. Hastaların alerjik rinit başlangıç şikayetleri burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık ve burun tıkanıklığı şeklinde sıralandı. Hastaların alerji polikliniğimize başvuru anındaki şikayet şiddeti sırasıyla burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı ve hapşırık olarak saptandı. Atmosferdeki polen yükünün %80,8’i ağaç polenleri, %18,1’i otsu bitki polenleri ve %1,1’i tanımlanamayan takson grubu idi. Spearman nonparametrik korelasyon analizinde aylara göre hasta sayısı ile toplam polen yükü arasında ( r=0,831 p=0,001) anlamlı korelasyon bulundu. Başvuru semptom skoru ile toplam polen yükü arasında anlamlı korelasyon (p=0,014 r=0,18) bulundu. Hastaların alerjik rinit başlangıç semptom skoru ile polen yükü arasında anlamlı korelasyon bulunamadı. Hastalar şikayetlerinin başlamasından ortalama 78 gün sonra kliniğimize başvurmuştu. SONUÇ:Atmosferdeki polen yükü arttıkça polene duyarlı alerjik rinit hastaların semptomlarında artış görülmekte ancak, hastalar kliniklere başvurularını oldukça geciktirmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-054

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale