Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Rekürren Fasiyal Paraliziye Yol Açan Konjenital Kolestetaom
 

Rekürren Fasiyal Paraliziye Yol Açan Konjenital Kolestetaom

Aslan G., Güvenç M. G., Dizdar D., Dizdar K. S.

Orta kulağın embriyolojik gelişimi sırasında orta kulak, petröz kemik ve mastoidde hapis kalan yassı epitelden gelişen kolesteatomlar konjenital kolesteatom (KK) olarak adlandırılır. KK’lar tüm kolesteatomların yaklaşık %2-5’ini meydana getirmektedir. Otoskopik muayenede intakt bir timpanik membran arkasında beyaz bir kitle olarak karşımıza çıkabilirler. Otuz bir yaşındaki bir erkek hasta kliniğimize sol periferik fasiyal paralizi (FP) ile başvurdu. Başvurusundan iki yıl önce sol yüz felci geçirdiğini ifade eden hasta Nöroloji Uzmanı tarafından değerlendirilmiş, odyometrik inceleme veya herhangi bir görüntüleme yapılmayan ve steroid tedavisi başlanmayan hasta sadece fizik tedavi görmüş ve yüz felci tama yakın düzelmiş. Sonraki süreç içerisinde sol kulağında sağa göre işitme kaybı olduğunu farkeden hastaya herhangi bir işitme testi uygulanmamış. İki yıl sonra sol tarafta yineleyen FP ile Nöroloji Kliniği’nden Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne sevkedilen hastanın muayenesinde sol timpanik membranın intakt olduğu görüldü. Odyometrik incelemesinde solda iletim tipi işitme kaybı tespit edilen ve manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) sol orta kulak ve mastoidde kolesteatom ile uyumlu kitlesi görülen hastanın temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemesi sonrasında kanal wall-up timpanoplasti -mastoidektomi operasyonu ile kolesteatom temizlendi. Takibinde FP’si iyileşen hastanın postoperatif 1. yıl difüzyon MRG’sinde rezidü/nüks kolesteatomunun olmadığı ortaya koyuldu. Sonuç olarak rekürren periferik FP’lerde timpanik membran intakt ise etyolojiler arasında KK olasılığı değerlendirilmeli, odyometrik inceleme ve görüntüleme teknikleri mutlaka uygulanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-045

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale