Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Fasiyal Sinir Parotid Ve Mastoid Segementini Tutan Nörofibrom
 

Fasiyal Sinir Parotid Ve Mastoid Segementini Tutan Nörofibrom

Gerek M., Satar B., Hıdır Y., Aydın Ü., Aşık B. M.

Amaç: Fasiyal sinir tümörleri çok nadir görülürler. Fasiyal sinir schwannomları parotis bölgesinde temporal bölgeye göre daha sık görülürler. Literatürde hem temporal hem de parotidal bölgede fasiyal sinir nörofibromuna çok nadiren rastlanmaktadır. Olgunun özellikleri: 30 yaşında erkek hasta yaklaşık 6 aydır sağ infraaurikuler bölgede ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurdu. Muayenede palpasyonla sağ aurikula altında 3*3 cmlik fikse yarı sert kıvamlı kitle izlendi. Parotis USG ve BT sinde 26*31*36 mmlik düzgün sınırlı solid kitle gözlendi. Fasiyal sinir muayenesi doğal olarak değerlendirildi. Tedavi ve prognoz: Hastaya süperfisyal parotidektomi planlandı. Ameliyat esnasında fasiyal sinirin bulunamaması ve kitlenin de stilomastoid foramene uzandığının izlenmesi üzerine insizyon postaurikuler bölgeye uzatıldı ve intakt canal wall mastoidektomi ameliyatı yapıldı. Aynı kitlenin fasyal sinirin 2. dirseği yakınına kadar uzandığı görüldü. Hastanın fasiyal sinir tamir ameliyatına ait onamını almak amaçlı ameliyata son verildi. Onam alındıktan sonra fasiyal sinirden kaynaklandığı düşünülen tümör eksize edildi ve oluşan sinir defekti greater aurikuler sinirden alınan 6 cmlik sinir grefti ile onarıldı. Hastanın 4 yıllık takibinde nükse ait bulguya rastlanmadı. Fasiyal sinir muayenesi House-Brackmann evre 3 tür. Yorum: Parotis kitlelerinin ayırıcı tanısında, fasiyal sinir tümörleri akılda tutulmalıdır. Fasyal sinir tümörleri, sinir fonksiyonuna zarar vermeden nadiren de olsa hem temporal bölgede hem de parotidal bölgede karşımıza çıkabilmektedirler.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-046

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale