Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Topikal Fenitoinin Hasarlı Nazal Mukozada Epitelizan Ve Neovaskülarizan Etkileri
 

Topikal Fenitoinin Hasarlı Nazal Mukozada Epitelizan Ve Neovaskülarizan Etkileri

Kızılay A., Karataş E., Çiftçi O., Karadağ N., Şimşek G.

AMAÇ:Kronik rinosinüzitin endoskopik sinüs cerrahisi (ESS) ile tedavisinde sorunlardan biri bazı olgularda görülen postoperatif yara iyileşmesindeki gecikme ve devam eden semptom varlığıdır. Bu deneysel çalışmada nazal mukozal hasar oluşturulan ratlarda topikal fenitoin uygulamasının doku iyileşmesi üzerine etkileri araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamızda 24 adet erişkin rat 3 gruba randomize edildi. İlk grup çalışma grubu (n:8) olarak tanımlandı ve sağ nazal boşluk interdental diş arası fırçası kullanılarak travmatize edildi. İkinci grup kontrol grubu (n:8) olarak tanımlandı. Aynı yöntemle sağ nazal mukozada hasar oluşturuldu. Üçüncü grup (n:8) taşıyıcı grubu olarak tanımlandı. Grup 1’deki ratların sağ nazal mukozasına %1’lik konsantrasyonda hazırlanan fenitoin krem uygulandı. Grup 2’deki ratlara (kontrol grubu) nazal hasar sonrası herhangi bir tedavi uygulanmadı. Taşıyıcı grubuna ise sağ nazal mukozaya topikal cold krem uygulaması yapıldı. 7 günlük tedavi sonrası ratlar sakrifiye edildi. Ratların nazal kavite, nazal septumları ve konkaları blok halinde çıkartıldı. Histopatolojik olarak ödem, inflamasyon varlığı ve inflamatuar hücre infiltrasyonu değerlendirildi. İmmünhistokimyasal olarak prolifere olan hücre nükleer antijeni (PCNA) ve CD 31 boyaması yapıldı. Ek olarak doku örneklerinde ELIZA yöntemiyle VEGF ve EGF düzeyleri çalışıldı. BULGULAR:Fenitoin uygulanan ratlarda doku ödemi, akut inflamasyon ve inflamatuar hücre infiltrasyonu anlamlı derecede azalmış saptandı. PCNA ve CD31 immünoekspresyonu Grup 1’de diffüz; diğer gruplarda ise hafif boyanma şeklinde gözlendi (P<0.001). SONUÇ:Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre fenitoin hasarlı nazal mukozada iyileşme potansiyelini arttırmaktadır. Bu etkisini mukozal hücre proliferasyonu ve proanjiogenetik özellikleri sayeinde gösteriyor olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-058

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale