Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Çay İçicilerinde Metisiline Resistans Stafilokokus Aureusun Nazal Taşıyıcılığı
 

Çay İçicilerinde Metisiline Resistans Stafilokokus Aureusun Nazal Taşıyıcılığı

Saydam L., Yılmaz N., Özkırış M., Gencer K. Z., Balcı M., Erdoğan Y.

AMAÇ:Bu çalışmada sıcak siyah çay içiciliği ile nazal vestibülde Metisiline Resistans Stafilokokus Aureus (MRSA) taşıyıcılığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEM-GEREÇLER:1 Kasım 2011 ve 1 Ağustos 2012 tarihleri arasında 1023 kişi çay içme alışkanlıklarına göre tarandı. Günlük 10 bardaktan az sıcak çay içen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Ayrıca bilinen alerjisi, akut enfeksiyonu, astım ve benzeri pulmoner hastalığı, kardiak patolojisi, böbrek hastalığı, otoimmün bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kanama diatezi, vasomotor rinit ve alerjik riniti olan olgular da çalışmaya dahil edilmedi. Çalışma kriterlerine uyan ve hiç çay tüketmeyen 55 kişi kontrol grubu ve günlük 10 bardaktan fazla çay içen 54 kişi çalışma grubu olmak üzere toplam 109 kişiden burun kültürü alındı. Çalışma grubunda 53 (48.62%) kadın ve 56 (51.37%) sı erkek denek mevcuttu. Yaş aralıkları 18- 65 arasında bulundu (ortalama yaş: 34.41). Alınan nazal kültürlerden elde edilen sonuçlar Ki kare testi ile analiz edildi. P <.05 oluşu istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR:Çay tüketen grupta yapılan kültürlerde 10 olguda çay içmeyen grupta ise 21 kişide MRSA üretildi. Ki kare testi ile iki grup MRSA taşıyıcılığı açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. SONUÇ:Günlük belli bir miktarın üzerinde sıcak çay içenlerde nazal MRSA taşıyıcılığının daha düşük olduğuna dair bulgularımız literatürde bu konuda yapılan çalışmalarla uyum arz etmektedir. Sıcak çay içimi esnasında nazal vestibül girişini etkileyen çay buharının içindeki çeşitli kimyasalların tespit edilen antibakteriyel etkiyi sağladığı düşünülmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-056

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale