Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Antrokoanal Polip Ve Maksiller Sinüs Hacim İlişkisi
 

Antrokoanal Polip Ve Maksiller Sinüs Hacim İlişkisi

Albayrak L., Taşkın Ü., Aydın S., Oktay M.F., Orhan İ., Altaş B., Toksöz M.

AMAÇ:Antrokoanal polip maksiller sinüsden kaynaklanıp sinüs ostiumundan koanaya kadar uzanır. Daha çok çocukluklarda tek taraflı görülür. Antrokoanal polipin % 70 kadar ının aksesuar ostiumdan çıktığı bilinmektedir. Bu hastalar sıklıklıkla tek taraflı burun tıkanıklığı, burun akıntısına yolaçar.Antrokoanal polip sınırlı sayıda çalışmada allerjik rinit, kronik inflamatuar process ile ilişkilendirilse de gerçek sebebi hala bilinmemektedir. Frosini ve arkadaşlarının 200 vakalık çalışmasında septum deviasyonu (% 55)ve inferior konka hipertrofisi (% 42) ile istatiksel olarak ilişkili bulunmuştur. Osteo-meatal kompleks veya orta meatus seviyesinde alerji veya infeksiyona bağlı olarak gelişen ödem sinüsün havalanması bozmaktadır. Sinüs içinde artan basınçtan dolayı intramural kist dışarıda doğru herniye olabilir. Sinüs ostiumunu kapalı olması polipin aksesuar ostiumdan dışarı çıkmasına sebep olur. Bundan dolayı venturi-bernolli prensibine göre konka bullosa, septal deviasyoni alt konka hipertrofisi gibi sebepler antrokoanal polibe sebep olabilmektedir. Bu sebepten dolayı antrokoanal polip cerrahisinde geniş maksiler ostium açılması daha az nüks oranlarına yol açmaktadır. Çalışmanın amacı antrokoanal polip etyolojisi ile maksiller sinüs hacim ilişkisini araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER: Antrokoanal polipli 36 hastanın ince kesit bilgisayarlı tomografileri veri tabanında bulundu. Maksiler sinüs hacimlerini ve deviasyon açıları ölçüldü. BULGULAR:Anrokoanal polip olan tarafın maksiller sinüs hacim ortalaması 15,1±4,6 mm3 idi. Sağlıklı kontrollerle maksiler sinüs ortalaması 12,0±3,5 mm3 idi. Antrokoanal polip hacim ortalaması ile taraf olarak eşleştirilmiş sağlıklı grubun maksiler sinüs hacim ortalaması karşılaştrıldığında istatiksel fark vardı (p=0,002). Antrokoanal polip grubu kendi içinde değerlendirildiğinde polip olmayan hacim ortalaması 14,2±4,7 mm3 idi ve polip olan taraf ortalaması ile istatiksel olarak benzerdi (p=0,157). Antrokoanal polip grubunun polipsiz taraf hacim ortalaması (14,2±4,7 mm3)ile taraf olarak eşleştirilmiş kontrol grubunun maksiler sinüs ortalaması (11,9±3,8 mm3) istatiksel olarak farklı idi (p=0,024). Antrokoanal polipde deviasyon tarafı incelendiğinde % 31.3 vakada aynı tarafa deviasyon varken % 68.8 vakada karşı tarafa deviasyon vardı fark istatiksel olarak anlamlı idi (p=0,36). SONUÇ:Sonuç olarak antrokoanal polip olan hastalarda maksiler sinüs hacimleri daha fazladır ve karşı tarafta septum deviasyonu daha fazladır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-060

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale