Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kronik Sinüzitli Hastalarda İnflamatuar Belirteç Olarak Mean Platelet Volüm
 

Kronik Sinüzitli Hastalarda İnflamatuar Belirteç Olarak Mean Platelet Volüm

Eyibilen A., Gürbüzler L., Koç S., Somuk B.T., Soyaliç H.

AMAÇ:Kronik rinosinuzit paranazal sinüs ve nazal mukozanın kronik inflamasyonuyla karakterize bir hastalıktır. Kronik rinosinuzitin etyopatogenezi henüz tam olarak bilinmemektedir. Özellikle son zamanlarda kronik inflamasyonda plateletlerin önemli fonksiyonları olduğu ve mean platelet volume (MPV)’ün bazı inflamatuar hastalıklarda inflamatuar belirteç olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı kronik rinosinuzit hastalarında eritrosit, hemoglobin, hemotokrit, lökosit, platelet ve MPV gibi hematolojik parametreleri araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Kronik rinosinuzit hastaları ve sağlıklı kontrol grubundan 12 saat açlık sonrası etilendiamintetraasetik asit (EDTA)’li tüplere kan alındı. Alınan kanlarda tam kan sayımı yapıldı. Hasta ve kontrol grubunun verileri kaydedildi. BULGULAR:Çalışmaya 90 kronik rinosinuzit hastası (34 (% 38) erkek, 56 (% 62) kadın) ve 90 kontrol grubu (44 (% 49) erkek, 46 (%51) kadın) dahil edildi. Lökosit, eritrosit, hemoglobin ve hemotokrit değerleri kronik rinosinuzit grubu ve kontrol grubunda benzer idi. Fakat platelet düzeyi kronik rinosinuzit grubunda kontrol grubuna göre sınırda yüksek idi (284±87 vs 253±59, P=0.06) ve MPV düzeyi kronik rinosinuzit grubunda kontrol grubuna göre belirgin yüksek idi (8.0±0.9 vs 7.3±0.9, P<0.001). SONUÇ:Kronik inflamatuar bir hastalık olan kronik rinosinuzit etyopatogenezinde plateletlerin rolü olabilir ve kronik rinosinuzitte düzeyi artan MPV inflamasyonun bir belirteci olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-061

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale