Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Bilateral Osteotomi Yapılan Primer Septorinoplasti Olgularımızın Open Roof Açısından Değerlendirilmesi
 

Bilateral Osteotomi Yapılan Primer Septorinoplasti Olgularımızın Open Roof Açısından Değerlendirilmesi

Vural Ç., Boyacı Z., Çelik Ö., Ateşpare A., Özdemir O.

AMAÇ:Kliniğimizde primer septorinoplasti operasyonu yaptığımız, bilateral low to low lateral + perkütan transvers osteotomi tekniği uygulanan olguların, burun sırtı açıklığının (open roof) retrospektif olarak palpasyon ve fotografik görüntü ile değerlendirilmesi planlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB anabilim dalımızda rastgele seçilmiş 25 adet primer septorinoplasti olgusu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalar postoperatif en az birinci yılını doldurmuştur (ort: 2.5yıl). Yaşları 18-51 arasındadır (ort. 27.9 ). Olguların 21’i kadın, 4’ü erkektir. Aynı cerrah tarafından bilateral low to low lateral + eksternal perkütan transvers osteotomi tekniği uygulanmıştır. Olgular palpasyon ve fotografik olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR:Vakaların sadece 2 tanesinde (%8) fotografik olarak burun sırtı açıklığı saptanmasına karşın, 8 tanesinde (%32) palpasyonda burun sırtı açıklığı saptandı. SONUÇ:Her ne kadar burun kemiği tamamen mobilize edilmeksizin yapılan osteotomilerin open roof açısından bir risk faktörü olduğu düşünülse de, kliniğimizde uygulanan bilateral low to low lateral + eksternal perkütan transvers osteotomi tekniğinin open roof gelişimi açısından risk arttırıcı bir yöntem olmadığı kanaatindeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-055

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale