Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Olgu Sunumu: Maksiller Sinüste Yabancı Cisim
 

Olgu Sunumu: Maksiller Sinüste Yabancı Cisim

Yavanoğlu A., Kürkçüoğlu M., Tulacı G. K., Tanyeli T. T.

AMAÇ: Yüz ve üst çenede ağrı şikayeti ve anamnezinde dental girişim öyküsü olan maksiller sinüste yabancı cisim saptanan bir hasta üzerinden paranazal sinüslerde yabancı cisim tartışılmıştır. Olgu özellikleri: 27 yaşında bayan hasta yaklaşık 1 aydır yüz ve üst çenede ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinde dental girişim öyküsü mevcuttu. Hastanın yapılan fizik muyanesinde bilateral otoskopik muayenesi, nazal kavite, nazofarenks ve oral kavite -orofarenks muayenesinin doğal olduğu izlendi. Hastanın paranazal sinüs tomografisinde sol maksiller sinüs tabanında yabancı cisim ile uyumlu görünüm izlendi. Lokal anestezi altında Caldwell-Luc girişimi ile sol maksiller sinüsteki yabancı cisim ( dental dolgu materyali - amalgam) çıkarıldı. Post-operatif takiplerinde komplikasyon görülmedi. YORUM: Paranazal sinüslerde yabancı cisim nadir görülen bir durumdur. Sıklıkla maksiller sinüs ve frontal sinüste görülmektedir. Etyolojisinde dental girişim ve travma rol oynamaktadır. Dental girişim öyküsü olanlarda maksiller sinüste bulunan yabancı cisimlerin dental girişimde kullanılan maddelere bağlı olabileceği akılda tutulmalıdır. Tedavisinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Caldwell-Luc yaklaşımı kombine olarak kullanılabilir. Operasyon sırasında diş köklerinin maksiller sinüs içerisine uzanabileceğinden intraoperatif olarak dikkatli olunmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-063

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale