Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Epistaksisin Nadir Bir Sebebi: Heyde Sendromu
 

Epistaksisin Nadir Bir Sebebi: Heyde Sendromu

Doğan Ö., Eryılmaz A., Coşkun A., Günel C., Yavaşoğlu İ.

AMAÇ: Heyde Sendromu; kalsifik aort stenozu,edinsel von Willebrand hastalığı ve gastrointestinal kanamaya neden olan kolon ve çekumda anjiyodisplazi ile karakterize bir hastalıktır. Oldukça nadir görülen bu sendroma literatürde ilk kez epistaksis eşlik etmiştir. OLGU SUNUMU: 74 yaşında erkek hasta kliniğimize iki gündür olan tek taraflı burun kanaması ile başvurdu. Özgeçmişinde 20 yıl önce aort, 4 yıl önce mitral kapak replasmanı olan hastanın melana ve hematokezya yakınması yoktu. Hastanın endoskopik muayenesinde septal mukozada telenjektazik görünüm izlendi. Kanama tablosuna bakıldığında PT: 51,6 sec. (11-13), aPTT: 75,2 sec (25-36), Fibrinojen seviyesi:378 mg/dl (212-488), Ristosetin agregasyon: 4% (%70-89), kollagen agregasyon: %62 (%70-99), ADP agregasyon: %10 (%69-88), Epinefrin agregasyon: %92 (%70-88), vWF: %200,5 (%80-120) olarak sonuçlandı. Faktör 8 ve 9 sonuçları bekleniyor. TEDAVİ VE PROGNOZ : Uygun müdahale yapılıp,iki gün süre ile posterior epistat tampon konuldu. Warfarin tablet kullanan hastanın medikasyonu kesilip 10 cc/saatten heparinize edildi.Vital bulguları, hemogram ve biyokimya değerleri normal sınır aralığındaydı. Tamponu çekildikten sonra oluşan minör kanamaları koterize edildi. Yapılan Özofagogastroduedonoskopi(ÖGD) sonrasında duedonum bulbus ön duvarda 5-6 mm çapında vasküler ektazi görüldü. Kontrollerde bilateral nasal pasaj olağan olarak değerlendirildi. Epistaksis nedeniyle değerlendirilen, PT, aPTT uzaması olan, duedonum bulbusunda telenjektezik lezyonları olan ve kalp kapak replasması yapılan hastaya Heyde Sendromu tanısı konuldu. Hastanın antikoagülan tedavi kesildi. Kontrollerde epistaksis ve PT, aPTT uzaması gözlenmedi. YORUM: İlk olarak 1958 yılında Heyde tarafından tanımlanan sendromda vasküler yapılar da ektazi izlenmesi patogonomiktir. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalara göre damarların ektazik yapısı yaşla kazanılmakta ve kanama ile birlikte veya kanama olmaksızın görülebilmektedir. Çok nadir görülmesi nedeni ile Heyde Sendromu ile ilgili günümüzde az sayıda literatür mev cuttur. Epistaksis ile seyreden bir olguya literatürde rastlanmamıştır. Hastaların antikoagülan tedavisinin kesilmesi ve kapak replasmanı tedavinin esasıdır. Epistaksis yakınması ile başvuran yaşlı hastalarda kanama nedenleri arasında Heyde Sendromu da düşünülmelidir. Tedavi ve takibin bu doğrultuda sürdürülmesi uygundur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-066

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale