Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Erişkin Hastada Yabancı Cisim Kaynaklı Rinolithiazis
 

Erişkin Hastada Yabancı Cisim Kaynaklı Rinolithiazis

Demirtaş M.

AMAÇ: Rinolithiasis pratikte çok sık görülmeyen burun tıkanıklığı nedenlerindendir. Etyolojide çeşitli nedenler bildirilmekle birlikte yabancı cisimlerin rinolit oluşmasında kaynak oluşturduğu düşünülmektedir. Burun içi yabancı cisimler ise genellikle çocuklarda sık olarak izlenmekle birlikte erişkin dönemde nadir olarak izlenmektedir. Erişkin bir hastada eksize edilen rinolit sonrası kaynağında düğme izlenen bir vaka literatür eşliğinde tartışılmıştır. OLGU: 40 yaşında bayan hasta yaklaşık 10 yıldır olan burun tıkanıklığı, nefes alma güçlüğü ve koku alamama şikayetleri ile başvurdu. Hasta daha önce birkaç defa doktora başvurmuş ancak verilen medikal tedavilerden fayda görmemiş. Hastanın öz geçmişinde ve soy geçmişinde özellik izlenmedi. Hastanın fizik muayenesinde anterior rinoskopide direkt bakı ile orta konka ön düzeyinde lümeni tamamen obstrukte eden rinolit ile uyumlu yabancı cisim izlendi. Çekilen direkt grafilerde merkezinde düğme yapısını andıran görünüm izlendi. TEDAVİ-PROGNOZ: Hasta genel anestezi altında rinolit eksize edildi. Orta konkayı medial ve anterior bölgelerinde komprese ettiği izlendi. Kanama kontrolü sonrası merocel burun tamponu yerleştirildi. Çıkarılan yaklaşık 2cm çaplı rinolit içerisinde gömlek kol düğmesi olduğu düşünülen yabancı cisim izlendi. Hasta sorunsuz taburcu edildi. Hastanın tamponları alınması sonrası izlemde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı. YORUM: Rinolit sık olmamakla birlikte literatürde çok sayıda izlenmektedir. Etyolojisi tartışmalar içermekle birlikte bir kor oluşumu sonrası depozit birikimi olarak da bildirilmektedir. Kaynak olarak yabancı cisimler de bu kor olarak davranmakta ve rinolit oluşumuna sebep olmaktadır. Erişkin bir hastada kor olarak yabancı cisim (düğme) olması ve yaklaşık 10 yıldır olan şikayetlere sebep olması nedeni ile vaka sunulmuştur. Hastanın daha önce başvurduğu doktorlar tarafından yabancı cismin ya da rinolitin farkedilmemesi detaylı fizik muayenenin önemini bir kez daha göstermektedir. Burun tıkanıklığı ile başvuran hastalarda anterior rinoskopi ile tıkanıklığın açıklanamaması durumunda endoskopik değerlendirmenin yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca erişkin hastalarda da uzun süreli olabilen yabancı cisim varlığı akla gelmelidir. Anahtar Kelimeler: rinolit, burun, yabancı cisim

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-067

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale