Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Periorbital Nekrotizan Fasiit Olgusu
 

Periorbital Nekrotizan Fasiit Olgusu

Eryılmaz A., Günel C., Toka A.

AMAÇ: Baş boyun bölgesinde nadir görülen periorbital nekrotizan fasiitli bir olguya yaklaşımı tartışmak amaçlanmıştır. OLGU: 75 yaşında erkek hasta,sol gözünde şişlik, kızarıklık, göz altında akıntılı yara ve sağ göz altında şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünde 2 gün önce traş olurken sol göz altında yaklaşık 5 mm. boyutlarında kesi meydana geldiğini belirtti. Giderek artan kızarıklık ve şişliğin ardından, göz etrafının siyah kabuk bağlamaya başladığı öğrenildi. Özgeçmişinde koroner arter hastalığı dışında ek hastalık yoktu. Fizik muayenede sol periorbital ödem ve ısı artışı mevcuttu. Sağ tarafta minimal periorbital ödem vardı. Sol periorbital bölgede siyah, kurutlu nekroz ile uyumlu cilt lezyonu mevcuttu. Orbital Manyetik Rezonans incelemesinde solda periorbital yağlı dokularda kalınlık artışı izlendi. TAKİP VE TEDAVİ:Lezyonlardan kültür alındıktan sonra sistemik parenteral Vankomisin Hcl ve Ampisilin Sulbaktan tedavisine başlandı. Saatler içerisinde nekroze alanlarda artış izlenmeye başlandı. Nekrotik alanlar cerrahi olarak derin debride edildi. Alınan kültür sonucu Streptokokus Pyogenes olarak rapor edildi. Tekrarlayan yüzeyel debritmanları yapılan hastada mevcut kliniği geriledi. Cilt defekti sekonder olarak iyileşti. Yorum: Nekrotizan fasit nadir görülen,daha çok gövdeyi ve ekstremiteyi tutan ölümcül bir enfektif hastalıktır. Arteriyel kanlanmasının iyi olması sebebiyle baş boyun bölgesinde çok daha nadir olmakla beraber, en çok travma ve cerrrahi müdahelelerden sonra periorbital bölgede görülmektedir. En sık etken Streptococcus pyogenes ve Stafilococcus Aureus’dur. Erken klinik tanı ve tedavi mortalite ve morbitiyi azaltmada en önemli faktördür. Tedavide parenteral geniş spektrumlu antibiyotik başlanması ve zaman geçirmeden yapılacak cerrahi debritman önemli yer tutar. Lezyon bölgesinde başlayan koyulaşma klinik olarak uyarıcı olabilir. Hafif-orta düzey nekrotizan fasitte parenteral antibiyoterapi ile yakın izlem yapılabilse de, nekroz çok hızlı ilerlediği için cerrahi debritmanda geç kalınmasının mortalite ve morbiditeyi arttıracağı unutulmamalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-069

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale