Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Septorinoplastide Nadir Bir Komplikasyon
 

Septorinoplastide Nadir Bir Komplikasyon

Bora F., Yıldırım H., Denğiz R., Gökçe S., Durak Z., Özbay A. O.

AMAÇ: Estetik cerrahinin en riskli ameliyatlarından biri olan septorinoplasti operasyonunda, ameliyat başarılı yapılsa bile ameliyat sonrası dönemde, alışılagelmiş erken ve geç komplikasyonların dışında nadir bir komplikasyon olarak operasyon sırasında hemostazı sağlamak amaçlı bizim vakamızda olduğu gibi nazal vestibüle yerleştirilen veya mukoperikondrial-septum kartilajı arasına konulan gazlı bezlerin içeride unutulabileceği-kaybolabileceği, bu durumun yarattığı problemleri ve ameliyat başarısına olumsuz etkilerini bildirmeyi amaçladık. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: Burun dış görünüşünde bozukluk ve nefes alamama şikayeti ile polikliniğimize başvuran 20 yaşında kadın hastanın çocukluk yıllarında düşmeye bağlı burnuna aldığı darbe sonrası şikayetlerinin başladığını öğrendik.Hastada kronik hastalık ve ek özelliğe rastlanılmadı.Muayenesinde septum sola fort deviye, burun aksında sağa kayma ve nazal dorsumda hump dışında bir patolojiye rastlanmadı. Paranazal sinüs tomografisi klinik muayene ile uyumluydu.Rutin laboratuar tetkikleri normaldi. TEDAVİ VE PROGNOZ:Hastaya genel anestezi altında kapalı teknik septorinoplasti ameliyatı yapıldı. Operasyonda hastaya ait olduğu düşünülen faktörler dolayısıyla aşırı kanama görüldü ve kanamayı tamponlama amaçlı her iki nazal vestibüle birer adet gazlı bez yeleştirildi.Rinoplasti bitiminde, sağ vestibüldeki gazlı bezin yerinde olmadığı görüldü.0 ve 70 derece optiklerle nazal pasajlar,nazofarenks,orofarenks ve ilgili tüm alanlar incelendi ancak gazlı bez bulunamadı, farkındalık olmadan dışarı alındığı düşüncesiyle operasyon tamamlandı.7.günde external splint alındı, muayenede bilateral mukozada ödem, nazal pasajlarda seromukoid sekresyonlar izlendi, ayaktan antibiyoterapi başlandı.Kontrollere gelmeyen hasta 3.haftasında burundan nefes alamama,ağrı,hassasiyet,kötü kokulu burun akıntısı şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu.Dorsumda ödem ve ekimoz, bilateral nazal mukozada aşırı ödem, kötü kokulu pürülan sekresyonlar mevcuttu.Endoskopik muayenede sol nazal pasajda mukoperikondrial flebe yapışmış gazlı bez olabileceğini düşündüğümüz yabancı cisime rastlandı, ancak fleble sıkı bağlantısı nedeniyle dışarı alınamadı.Acil olarak operasyona alınan hastada bilateral mukoperikondrial flepler eleve edildiğinde sağ nazal vestibüle yerleştirilen ve sonrasında bulunamayan gazlı bezin sağ mukoperikondrial flepteki posterior deşüri alanından içeriye girdiği ve septumun altından kendisine yol oluşturarak septum- sol mukoperikondrial fleb arasındaki boşluğa ulaştığı, buradan da sol mukoperikondrial flepteki karşılıklı gelmeyen farklı bir deşüri alanından sol nazal pasaja geçiş göstermek istediği,buradaki dokularla neredeyse bütünleştiği ve yabancı cisim reaksiyonu oluşturduğu görüldü.Gazlı bezin çevre dokulara minimal zararla dışarı alınmasını takiben içerisi lavaj irrigasyonla temizlendi ve operasyona son verildi.Hasta kliniğimizde yatırılarak takip edildi,postop takiplarinde sorun yaşanmadı. SONUÇ(YORUM):Septorinoplasti operasyonlarında çok iyi planlama, dikkatli bir cerrahi, hassas bir ameliyat sonrası bakım kesinlikle mükemmel bir sonucu garanti edemez.En tecrübeli ellerde dahi birçok rinoplasti ameliyatı ideal olandan uzak olabilir.Bu başarısızlığı en aza indirmek, komplikasyonları bilmek ve tanımakla mümkün olabilir.Nadir bir komplikasyon olarak nazal vestibül veya mukoperikondrial flep-septum kartilajı arasına yerleştirilen gazlı bezlerin unutulabileceği-kaybolabileceği bilinmeli ve bu komplikasyonu engellemek amacıyla kılavuzlu tamponlar öncelikli tercih edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-071

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale