Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazal Ekstranodal Naturel Killer/T-Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
 

Nazal Ekstranodal Naturel Killer/T-Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu

Arlı C., Akbay E., Çevik C., Dalgıç A., Özler S. G.

AMAÇ: Nazal ekstranodal tip NK/T-hücreli lenfoma (ENKTHL), önceleri letal midline granüloma olarak bilinen, tipik olarak yüz orta hat yapılarında destrüksiyona neden olan nadir bir lenfoma türüdür. Bu olgu sunumunda nazal tip bölgesi ve nazal kaviteyi dolduran ENKTHL hastası klinik bulgular ve ayırıcı tanılar eşliğinde tartışılacaktır. OLGU: 6 aydır burun tıkanıklığı ve burundan kötü kokulu akıntı yakınması olan 34 yaşında erkek hasta poliklinğe başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde nazal tip bölgesini ekspanse eden nazal kaviteyi dolduran yer yer ülserasyon gösteren kitlesi mevcut idi. Nazal kavitedeki lezyondan lokal anestezi altında alınan biyopsi sonucu nazal ENKTHL olarak raporlandı. TEDAVİ ve PROGNOZ: Hastaya kemoterapi tedavisi planlanarak medikal onkoloji kliniğine yönlendirildi. Hasta verilen kemoterapi ile remisyondadır. YORUM: Nazal ENTKHL sıklıkla nazal kavite, paranazal sinüsler ve yüzün orta hat yapılarını, daha seyrek olarak da deri, yumuşak dokular, gastrointestinal sistem ve diğer bölgeleri tutabilen özel bir tür ekstranodal lenfomadır.Aktive NK hücre ve daha seyrek olarak da sitotoksik T hücre fenotipi taşıyan hücre infiltrasyonu ile karakterizedir. Asya, Orta ve Güney Amerika’ da sıktır. Bu ülkeler de tüm lenfomaların %2-10’unu oluştururken batı ülkelerin de bu oran %1’in altındadır. Ortalama yaş 45-50 arasındadır. Belirgin bir erkek baskınlığı gözlenir. Bizim olgumuz 34 yaşında erkek hasta idi.Bizim olgumuzda ilk seferde alınan biyopsiler ile tanı konulmuş olmakla birlikte, ENKTHL’li vakalarda biyopsi örneği büyük ölçüde nekroz ve iltihabi alanları temsil etmesi nedeni ile spesifik tanı konulmasında sıkıntılar ile karşılaşılır ve biyopsi tekrarları gerekir.Sinonazal bölge orta hat destrüktif lezyonları ayırıcı tanısı kazalar, cerrahi travma gibi travmatik nedenler,kokain gibi toksik nedenler, enfeksiyöz nedenler(bakteriyel: mycobacteria, sifiliz, rhinoskleroma, aktinomikozis-fungal: aspergillozis, rhinomukormikozis) olarak tanımlanmıştır.Ayırıcı tanıda biyopsi önemli yer tutmaktadır. Kulak burun boğaz hekimlerinin sinonazal lenfomaların tedavisindeki esas rolü hastalığın erken dönemde teşhisidir. Hastalığın prognozu kötü olup 5 yıllık sağ kalım oranları için literatürde %37.9 ile %45.3 arasında oranlar verilmektedir.Tedavide radyoterapi ve kemoterapi protokolleri uygulanmakla birlikte radyoterapinin kemoterapiye göre daha etkili olduğu bildirilmektedir. Cerrahi müdahalelerin tedavideki yeri ise biyopsi amaçlıdır.Sonuç olarak ENKTHL nadir görülen bir lezyon olmakla birlikte yüz orta hat lezyonlarında ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-073

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale