Dev Nazal Kavite Hemanjiomu

Paksoy M., Şanlı A., Altıntoprak N., Erdoğan A. B., Bilmez B. E. Z., Yılmaz B. H.

AMAÇ: Nazal kavitenin nadir olarak görülen tümörlerden olan mikst hemangiomanın nazal kavite kitlelerinin ayırıcı tanısında dikkate alınması ve minimal invazif endoskopik cerrahi ile tedavisi OLGU: 49 yaşında erkek hastanın 1 yıldır tek taraflı burun tıkanıklığı ve aralıklı burun kanaması şikayeti bulunuyordu. Muayenesinde sol nazal kaviteyi tamamen dolduran nazofarenkse uzanan frajil kırmızı renkli polipoid kitle ile karşılaşıldı. Paranazal sinüs BT’sinde nazal kaviteyi tamamen dolduran, maksiler sinüs ostiumunu genişleten, orta konkadan sınırları net ayırt edilemeyen, kemik erozyonu yapmayan yumuşak doku kitlesi saptandı. HBV taşıyıcılığı dışında laboratuar testleri normal idi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Lokal anestezi ile alınan biopsi sonucu mikst hemanjiom gelen hastaya genel anestezi altında endoskopik sinüs cerrahisi operasyonu uygulandı. Sol lateral nazal duvar ve orta konka kaynaklı kitle orta konkanın ön alt kısmı da rezeke edilerek periost ile beraber total olarak eksize edildi.Kanama kontrolü bipolar koter ile sağlandı.Yaklaşık 300 cc kanama meydana geldi.Tedbir amaçlı nazal kaviteye merosel tampon yerleştirildi. Perop ya da postoperatif dönemde kan replasmanı ihtiyacı olmayan hastada nazal tamponlar 2 gün sonra alındı.1 yıllık takip sonrası hastada nüks izlenmedi. SONUÇ: Polipoid atipik nazal kavite lezyonlarında nazofarengeal anjiofibrom gibi nazal mikst hemanjiom da akla gelmelidir.Daha önceleri tedavi yaklaşımı embolizasyon ve eksternal cerrahi ağırlıklı olan büyük nazal hemangioamaların bile günümüzde minimal invazif ve daha konservatif yöntem olan endoskopik sinüs cerrahisi ile tam tedavisinin mümkün olduğu,hastanede kalış süresini ve komorbiditeyi azalttığı izlenmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-065

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale