Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Septoplasti Sonrası Gelişen Bos Fistülü'nün Endoskopik Tedavisi
 

Septoplasti Sonrası Gelişen Bos Fistülü'nün Endoskopik Tedavisi

Yaşar M., Sağıt M., Özcan İ., Polat H.

Giriş: Beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülü; araknoid, dura, kemik ve epitel dokuda defekt olduğu zaman subaraknoid mesafeden ekstrakraniyal ortama BOS kaçağı olmasıdır. Tekrarlayan menenjit gibi önemli komplikasyonlara yol açabildiğinden kalıcı BOS fistülleri tedavi edilmelidir. Amaç: Cerrahi tekniği uygulamadaki hatalar sonucu nadir olarak septoplasti sonrası BOS fistülü gelişebilir. Bu çalışmada endonazal yaklaşımla tedavi edilen 40 yaşında septoplasti sonrası postoperatif BOS fistülü olgusu sunuldu. Biz de bu olgu vasıtasıyla BOS fistülleri ve tedavisini ayrıntılı olarak sizinle paylaşmak istedik. Olgu sunumu; 40 yaşında kadın hasta 3 aydır burundan ara ara berrak, suya benzer sıvı gelmesi ve ağıza tuzlu akıntı yakınması ile kliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünde 3 ay önce septoplasti ameliyatı olduğu ve sonrasında bu şikayetlerinin geliştiği anlaşıldı. Hastanın nazal endoskopik muayenesinde solda sfenoid sinüs ostium civarında berrak sıvı akışı izlendi. Hastaya çekilen BT sisternografide sol sfenoid sinüs’de ve etmoid lamina kribrosa’da kemik defekti yerinden opak madde geçişi izlendi. Hastaya endoskopik yaklaşımla endonazal BOS rinore tamiri yapıldı. Postop 1. ay ve 3. ay kontrolünde hastanın şikayetleri tamamen geçmişti. İntranazal endoskopik muayenesi tamamen normal olarak değerlendirildi. Sonuç; BOS fistülleri akut, gecikmiş, travmatik, iyatrojenik ve spontan nedenlerle meydana gelebilir. Menenjit gibi önemli komplikasyonlara yol açabildiğinden kalıcı BOS fistülleri tedavi edilmelidir. Günümüzde Endoskopik BOS fistülü tamiri komplikasyonların düşük olması ve yüksek başarı oranları ile en popüler yöntem haline gelmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-076

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale