Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Fibröz Displazi Tanılı Gebe Olguda Endoskopik Optik Sinir Dekompresyonu
 

Fibröz Displazi Tanılı Gebe Olguda Endoskopik Optik Sinir Dekompresyonu

Ecevit C., Durmuşoğlu M., Tunçbilek P., Öztürk T.

AMAÇ: Fibröz displazi; immatür trabekuler kemik parçalarının ve immatür fibroz dokunun disorganize olarak oluşturduğu lezyonlarla seyreden, progresif seyirli, benign fibroosseöz bir hastalıktır. Kraniofasial kemiklerin tutulumunda sfenoid sinüs,etmoid yerleşimden sonra 2.sırada yer almaktadır. Hormonal aktivite ile fibroosseöz lezyonlarda progresyon izlenir. Gebelik sürecinde sfenoid sinus fibroosseöz lezyonunda progresyona sekonder görmede azalma, bulanık görme yakınmaları ile değerlendirilen ve endoskopik optik sinir dekompresyonu uygulanan olgu sunuldu. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ:Üç yıldır biyopsi ile doğrulanmış sfenoid kemik fibröz displazi tanısı alan ve takip edilen 22 yaşında kadın hasta, gebeliğinin 27.haftasında sol gözde görmede azalma, bulanık görme yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. KBB bakısında patolojik bulgu saptanmayan olgunun Göz hastalıkları bölümünce yapılan değerlendirmesinde solda 2/10 görmesi mevcut,ışık refleksi, renkli görme ve göz hareketleri normal olarak değerlendirildi. Maksilofasial MR ında sfenoid kemik korpusunu,kısmen ala majör ve ala minörü tutan, optik kanalı daraltan, anterior ve posterior etmoidal hücrelere uzanmış, belirgin kontrastlanan, T1 de izointens, T2 de hipointens, ekspansil kemik lezyonları izlendi ve fibröz displazi ile uyumlu bulgular olarak rapor edildi. TEDAVİ VE PROGNOZ:Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ve Anestezi Bölümlerince yapılması önerilen preoperatif hazırlıklar tamamlandıktan sonra endoskopik optik sinir dekompresyonu uygulandı. Peroperatif görüşü arttırmak için sol orta konka rezeksiyonu yapıldı. Sol sfenoid sinüs anterior duvarında önceki operasyonda biyopsi alınan bölgede kemik yapılar fibröz displazi ile uyumlu süngerimsi bir yapıda izlendi. Sfenoid sinus lateral duvarında periorbital kemik septalar açıldı ve sinus anterior duvarı, optik sinir posteriorda optik kiazmaya kadar 180 derece olacak şekilde turlanarak dekomprese edildi. Dekompresyon sonrasında oftalmik arter pulsasyonlarının geri döndüğü izlendi. Operasyon sonrasında görme keskinliği solda 7/10 olarak değerlendirildi. 2.gün çekilen maksillofasial MR’ ında optik sinir trasesi salim olarak değerlendirildi. 1.ay kontrolünde aktif yakınması olmayan olgunun 2 metreden parmak sayması tam olarak değerlendirildi ve endoskopisinde kavitenin epitelize olduğu izlendi. YORUM: Kraniofasial kemik tutulumu olan fibröz displazili olgularda cerrahi tedavi, kozmetik ve fonksiyon kayıpları açısından sık kullanılan yöntem değildir. Fonksiyon kaybı olması durumunda tedavi seçeneği halinde gelmektedir. Paranasal sinus fibroosseoz lezyonlarında endoskopik yaklaşım eksternal yaklaşıma kıyasla daha az invaziftir ancak kraniofasial kemik tutulumu olan olgularda optik kanalda darlık tespit edilmesi durumunda profilaktik optik sinir dekompresyonu uygulayan klinikler olmasına rağmen cerrahi sonrasında takip sonuçları nedeniyle günümüzde sık başvurulan bir protokol değildir. Gebelik sürecinde bu tür hastaların yakın takipte tutulması ve doğru zamanlama ile gerek halinde cerrahi tedavi uygulanması gereklidir. Özellikle gebe hastalarda multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Pre-per-post operatif süreçte fetüs ve annenin ön planda vital fonksiyonları korunurken anneye fonksiyonel kazanç sağlanması ana hedeftir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-077

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale