Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Paranazal Bölgede Kitle Bulgusu Veren Brown Tümörleri
 

Paranazal Bölgede Kitle Bulgusu Veren Brown Tümörleri

Özgür T., Akbay E., Üstün İ., Demirel H., Üstün N.

AMAÇ: Brown tümörleri, hiperparatiroidinin komplikasyonu olarak gelişen metabolik bir kemik hastalığıdır. Patolojik açıdan yaygın olmayan fokal dev hücrelerin izlendiği non-neoplastik kitle lezyonları oluşturmaktadır. Bu bildiride paranazal bölgede yerleşim gösteren Brown tümörlü 2 olgu sunularak, bu metabolik tümörlerin klinik önemi, yerleşim yerleri, radyolojik ve histopatolojik özellikleri ve ayırıcı tanıdaki önemi vurgulanacaktır. OLGULAR Olgu 1: Geçirilmiş paratiroid adenomu hikayesi bulunan 43 yaşındaki bayan hasta baş ağrısı şikayetleriyle başvurdu. Muayenesinde, septumdan köken alıp her iki nazal kaviteye ekspanse olan kitle saptandı ve çekilen paranazal sinüs BT ve MRG’de septumda perpendiküler plak lokalizasyonunda, yaklaşık 30x20 mm boyutunda, kontrast madde tutan ve kemikte ekspansiyon ve destrüksiyona neden olan kitle lezyonu izlendi. Paratiroid adenomu hikayesi de göz önüne alınarak Brown tümörü ön tanısıyla kitlede redüksiyon sağlamak ve histopatolojik tanı amacıyla cerrahi uygulandı. Postoperatif başağrısı şikayetleri geriledi ve biyopsi sonucu klinik bulgularla birlikte Brown tümörü lehine yorumlandı. Olgu 2: 27 yaşında erkek hasta dahiliye polikliniğinden sfenoid sinüste kitle nedeniyle KBB polikliniğine yönlendirildi. Çekilen paranazal BT’de solda posterior etmoid hücre ve sfenoid sinüs anteriorunda yerleşim gösteren düzgün sınırlı yaklaşık 2,5x2 cm boyutlarında ekspansif ve içerisinde litik alanlar bulunan kitle izlendi. Paratiroid sintigrafisi ve biyokimyasal veriler de gözönüne alındığında kitle Brown tümörü lehine değerlendirildi. Hasta mevcut kitle nedeniyle asemptomatik olduğundan metabolik bozukluğa yönelik medikal tedavi ve takip programına alındı. TARTIŞMA: Paranazal bölgede yerleşim gösteren Brown tümörlerine nadir rastlanmaktadır. Bu bölgede gözlendiğinde ise sıklık sırasına göre sfenoid, maksiller ve etmoid sinüsleri infiltre etmektedir. Nazal kemikler ise çok nadir tutulmakta olup, literatürde vomeri tutan Brown tümörü olgusu bildirilmiştir. Bizim olgularımızdan birinde perpendiküler plak yerleşimi saptanmıştır. Brown tümörlerinin histopatolojik bulguları spesifik olmayıp malign tümörlerin ekarte edilmesi amacıyla biyopsi alınabilir. Tanıda klinik, biyokimyasal ve radyolojik veriler önemlidir. Asemptomatik olgularda metabolik bozuklukların tedavisi yeterli iken bası semptomu veren olgularda kitle hacmini küçültmeye yönelik cerrahiler uygulanabilir. Ayırıcı tanıda ise paranazal bölgenin osteom, kondrom ve fibröz displazi gibi sınırlı kitle lezyonu yapan patolojileri akılda bulundurulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-075

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale