Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Periferik Fasyal Sinir Paralizisi Sonrası Bogorad Sendromu
 

Periferik Fasyal Sinir Paralizisi Sonrası Bogorad Sendromu

Öztürk Y., Bal M., Bal C. G., Yağcı S., Yakar K.

AMAÇ: Bell paralizisi (BP), idiopatik, genellikle yüzün bir tarafını tutan, akut periferik fasiyal sinir paralizisidir. Bell paralizisi etyolojisi bilinmemekle birlikte; viral enfeksiyonlar, iskemik nedenler ve oto-immunite etyolojide en çok suçlanan nedenlerdir.Bu çalışmamızda hastanemize başvuran periferik fasiyal paralizisi (FP) sonrası gelişen Bogorad sendromlu olgu değerlendirildi. OLGU: 16 yaşında erkek hasta yüzünün sağ tarafında paralizi nedeniyle kliniğimize başvurdu. Düzenlenen medikal tedavi sonrası hastada fasial paralizisi düzeldi. Hastamız 6 hafta sonra yemek yerken ve çiğneme sısrasında sağ gözde yaşarma yakınması ile hastanemizin göz hastalıkları kliniğine başvurunca kliniğimize yönlendirildi. Hastanın rutin biyokimyasal incelemeleri, detaylı KBB ve nöroloji muayeneleri yapıldı. Eşlik eden ek bulgu izlenmeyince bunun nedeni olarak genikulat ganglion civarındaki sinir lezyonlarında, submandibüler ve sublingual tükürük bezlerine giden parasempatik liflerin n.petrosus superficialis major içine doğru hatalı rejenerasyonla lakrimal beze ulaşması olabileceği düşünüldü. Tedavi: Hastalığın nedenin otonomik sinir liflerinin tükürük bezi yerine yanlışlıkla lakrimal beze doğru filizlenmesi olduğundan, bu hastalara skopolamin uygulanması, lakrimal bezin rezeksiyonu veya sfenopalatinum ganglionunun kalıcı blokajı gibi yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılabilir. Ancak bu yöntemlerle yan etki oranları oldukça yüksektir. Botulinum toksininin lakrimal beze enjeksiyonu ile nadir görülen bu sendromda oldukça başarılı sonuçlar alınmış olduğundan plastik cerrahi kliniğine yönlendirilen hastaya BT-A dozu Botox® için 2,5-5 MU yapıldı. Prognoz: Enjeksiyon sonrası etki süresi 6-12 aydır. Hastamızın semptomları tamamen düzeldi. Botulinum toksinin olası yan etkileri arasında göz kuruluğu, lokal enfeksiyon, pitoz ve diplopi yer alır. Hastamızda bu komplikasyonların hiçbiri gelişmedi. Yorum: Bogorad sendromu (Bogorad's syndrome) yüz felcinin bıraktığı bir nadir sekel olarak bilinir. Tedavisinde Botulinum toksininin lakrimal beze enjeksiyonu sonrası oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-094

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale