Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İnfraauriküler Rekürren Dermatofibrosarkoma Protuberansın Cerrahi Eksizyonu Ve Bilobe Flep İle Rekonstrüksiyonu
 

İnfraauriküler Rekürren Dermatofibrosarkoma Protuberansın Cerrahi Eksizyonu Ve Bilobe Flep İle Rekonstrüksiyonu

Akdağ M., Bulut F., Kaya B., Öztekin S., Yılmaz C. A.

Amaç: Baş boyun yerleşimli rekonstrüksiyon gerektiren geniş lezyonların cerrahi tedavisinde bilobe flebin kozmetik sonuçlarının iyi olduğunu göstermektir. Olgunun özellikleri: Kırk yaşında kadın hasta 2 yıldır sağ kulak alt bölgede şişlik hikayesi ile yaklaşık 6 ay önce opere olmuş. Ameliyatından 3 ay sonra ameliyat olduğu bölgede sağ kulak alt bölgede şişliğin hızlı bir şekilde büyümesi nedeni ile bize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde sağ infraauriküler bölgede yaklaşık 5x2x3 cm boyutlarında multinodüler, ekzofitik, kırmızı mavimsi renkte cilde fiksasyon gösteren sert bir kitle görüldü. Tedavi ve prognoz: Olguya geniş sınırlı cerrahi eksizyon ile birlikte süperfisyal parotidektomi uygulandı. Oluşan geniş cilt defekti bilobe flep ile kapatıldı. Histopatolojik tanı DFSP (Dermatofibrosarkom protüberans olarak bildirildi. Takip süresi 6 ay idi. Ameliyat sonrası olguda rekürrens veya metastaz görülmedi. İncelemeleri tamamlanan hasta ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kitlenin cilt, cilt altı dokuları ve yer yer kas fasyasına kadar uzandığı fakat kas tutulumunun olmadığı görüldü. Kitlenin parotis yüzeyel tabakasına uzanım göstermesi nedeni ile süperfisyal parotidektomi yapıldı. Kitleye 2 cm sağlam marjinde geniş eksizyon uygulandı. Ameliyat sonrası oluşan geniş cilt defekti bilobe deri flebi ile kapatıldı Cerrahi sınırlar negatif olduğu için adjuvan tedavi verilmedi. Hastada flebe bağlı nekroz görülmedi. Flebe bağlı boyun hareketlerinde hafif kısıtlanma mevcuttu. Kozmetik yönden yüz rengine uyan renk görünümü sağlandı.Altı aydır takip edilen olguda nüks ya da herhangi bir komplikasyon görülmedi. Olgumuz 6 aydır, hastalıksız izlenmektedir. Bu hastalarda altı aylık periyodlarla kontroller öneriyoruz. Hastalar ilk beş yıl en az altı ayda bir, sonraki beş yıl süresince yılda bir kez rekürrens ve metastaz açısından yakından Yorum: Baş boyun yerleşimli rekonstrüksiyon gerektiren DFSP lezyonlarının cerrahi tedavisinde bilobe flep, beslenme problemlerinin en aza inmesi açısından ve kozmetik sonuçlarının iyi olmasından dolayı kullanılabilir. Ancak bu flebe bağlı erken dönemde gelişen boyun hareket kısıtlılığının olması dezavantajdır. Bu tümörde uzak metastaz nadir olup kemoterapiye ya da radyoterapiye sadece metastatik hastalık varlığında gerek duyulmalıdır. Bununla birlikte erken teşhis ve tedavi, hem tedavi etkinliği açısından hem de kullanılacak onarım yöntemi açısından önemlidir. Tanı ve tedavide moleküler çalışmalar devam etmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-095

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale