Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Maksillofasiyal Travma Sonrası Yaygın Servikofasial Amfizem: Olgu Sunumu
 

Maksillofasiyal Travma Sonrası Yaygın Servikofasial Amfizem: Olgu Sunumu

Şanal K. S., Biçer Ö. Y., Tezcan E., Kesgin S.

AMAÇ: Baş boyun bölgesinde cilt altı amfizem maksillofasiyal travmaya, diş çekimine, endotrakeal entübasyona ve bu bölgedeki çeşitli cerrahi girişimlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Servikofasyal cilt altı amfizem genellikle kendini sınırlar ve ciddi komplikasyonlar nadir olarak bildirilmiştir. OLGU: Otuzdört yaşında erkek hasta yüzünde ve boynunda şişlik nedeniyle hastanemize başvurdu. Hastanın öyküsünde yüzünün sol tarafına ve gözüne darbe aldığı öğrenildi. Darbe sonrasında sadece ağrı ve hafif ödem tarif eden hasta darbe aldıktan 2 saat sonra klarnet çalmaya başladığını ve dakikalar içinde yüzünde ve boynunda şişlik ortaya çıktığını bildirdi. Hastanın kulak burun boğaz muayenesinde özellikle sağ periorbital bölgede olmak üzere boyuna da yayılan cilt altı amfizem tespit edildi ve yer yer cilt altı krepitasyon vardı. Göz hareketleri ve görmede bir bozukluk yoktu. Oral kavite, farinks ve larinks muayenesinde herhangi bir mukozal defekt ya da laserasyona rastlanmadı. Bilgisayarlı tomografide herhangi bir maksillofasiyal kırık görülmedi ancak yaygın şekilde cilt altı amfizem görüldü. Amfizem mediastende de yaygın bir şekilde mevcuttu. İki günlük izlem sonucunda amfizem spontan olarak geriledi. YORUM: Baş boyun bölgesine alınan maksillofasiyal travma sonrasında herhangi bir kırık saptanmamış da olsa, bu olguda olduğu gibi burun,farenks veya oral kavitedeki basınç artışının, komplikasyonlara neden olabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-096

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale