Alt Konka Fibröz Displazi Olgusu

Paksoy M., Şanlı A., Akbulut S., Erdoğan A. B., Yılmaz B. H.

AMAÇ: Alt konka fibröz displazisi nadir görülen bir patolojidir.Güncel literatürler incelendiğinde alt konkaya lokalize fibröz displazi olgu sayısı 3’dür. Bu vaka sunumunda nadir görülen alt konka fibröz displazi olgusunu sunmayı ve burun tıkanıklığı, kokusuz, mukopürulan ve tek taraflı burun akıntısının alt konkada fibröz displazi tanısı olabileceğini ve tanıda paranasal sinüs tomografinin önemini vurgulamayı amaçladık. Olgunun özellikleri:Polikliniğimize tek taraflı burun akıntısı ve burun tıkanıklığı ile gelen hasta yaklaşık 6 aydır alerjik rinit ve son 1 aydır da akut sinüzit nedeni ile ilaç tedavisi almaktaydı. Endoskopik muayenede tek taraflı mukopürülan akıntısı olan hastaya çekilen paranasal sinüs tomografide sol alt konka ve sol lateral duvarda fibröz displazi tespit edildi. Bu bulgular dışında fizik muayenede ve laboratuvar bulgularında her hangi bir patoloji saptanmadı. Fibröz displaziye eşlik eden Mc Cune Albright sendromu açısından gerekli incelemeler ortopedi ve endokrin hastalıkları uzmanları tarafından yapıldı ve hastanın başka bir kemik patolojisi olmadığı saptanarak tanıda bu sendromdan uzaklaşıldı. Tedavi ve prognoz: Hastanın semptomlarının daha önce uygulanan ilaç tedavileri ile gerilememesi üzerine operasyona karar verildi. Genel anestezi altında endoskopik olarak sol alt konka ve sol lateral duvar bütün olarak rezeke edildi. Fibröz displazi tekrarlamaması için maksiller sinüs lateral duvarındaki tüm displazili kısım turlandı. Ameliyat sonrası patolojik incelemede kesin tanı fibröz displazi olarak konuldu. Ameliyat sonrası 15.günde endoskopik muayene normaldi ve hastanın burun tıkanıklığı ve burun akıntısı şikayeti ameliyattan 1 ay sonra tamamen geçti. YORUM: Tek taraflı burun tıkanıklığı ve kokusuz burun akıntısında alt konka fibröz displazisi akla getirilmelidir. Hastamızın 6 ay ilaç tedavisi alıp paranasal tomografi çekilmemesinin nedeni hastamızın yaşının küçük olması ve hastayı tomografinin içerdiği radyasyonun zararlı etkisinden korumak olabilir. Vaka sunumuzda bütün olumsuz etkilerine rağmen paranasal sinüs tomografisinin kulak burun boğaz hekimlerine tanıda gerekli olduğunu vurguladık. Alt konka fibröz displazide endoskopik konka ve lateral duvar rezeksiyonun uygun ve yeterli bir tedavi yöntemi olduğunu, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı semptomlarını tamamen geçirdiğini ortaya koyduk.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-087

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale