Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotis Bezi Kitlelerinde İiab Ve Bt’nin Histopatolojik Sonuçlar İle Karşılaştırılması
 

Parotis Bezi Kitlelerinde İiab Ve Bt’nin Histopatolojik Sonuçlar İle Karşılaştırılması

Uzunkulaoğlu H., Ünlü İ., Şahin E., Kaptan Z., Samim E.E., Karadavut Y., Tulacı G. K.

AMAÇ:Bu çalışmanın amacı yardımcı tanı yöntemlerinin en önemlilerinden olan İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleme yönteminin parotis bezi kitlelerindeki etkinlikleri ve yararlılıklarını incelemek ve pre-operatif İİAB ve BT sonuçlarını post-operatif histopatalojik inceleme sonuçları ile karşılaştırarak mevcut literatür eşliğinde sunmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Kasım 2004 -Şubat 2011 tarihleri arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi kliniğinde parotis kitlesi nedeniyle opere edilmiş 62 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların yaşları 16 ile 66 arasında değişmekte olup ortalama yaş 43.9 idi. Cinsiyet dağılımı 36 (%58) Bayan,26 (%42) erkek şeklinde idi. Histopatalojik sonuçların altın standart olarak belirlendiği durumda, İİAB ve Parotis BT tanı testlerinin benign-malign ayrımını belirlemedeki performansları ROC analizi ile değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. BULGULAR:İİAB testinin performansını ifade eden eğri altında kalan alan değeri 0.834 iken parotis Bt nin bu değere oldukça yakın olarak 0.86 bulunmuştur. Her iki testin performans açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.797). Tanı testi hasta olduğunu belirttiğinde (malign),gerçekten hasta olma olasılığı olan + PV(+ predictive value) İİAB için yüksekken(72.7-64.3), tanı testi sağlam (benign) dediğnde gerçekten sağlam olma olasılığı olan - PV az da olsa parotis BT de yüksektir (95,8-94.1) Bizim çalışmamaızda İİAB için sensitivite %72.3,spesifite % 94.12 olarak hesaplanmıştır. BT nin benign -malign ayrımı için sesitivitesi %81.82, spesivitesi %90.20 olarak hesaplanmıştır. SONUÇ:Parotis kitlesi nedeniyle kliniğe başvuran hastaların cerrahi müdehaleye alınmadan önce yüksek doğruluk oranları, minimum komplikasyon riski olması sebebiyle İİAB i ve parotis cerrahisinin önemli riskler barındırması sebebiyle bu riskleri minimuma indirmek için Parotis BT tetkiklerinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguluyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-103

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale