Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Radyoaktif İyot 131 Verilen Ratlarda Tükrük Bezleri Üzerinde E Vitaminin Radyasyondan Koruyucu Etkisinin..
 

Radyoaktif İyot 131 Verilen Ratlarda Tükrük Bezleri Üzerinde E Vitaminin Radyasyondan Koruyucu Etkisinin..

Aydoğan F., Aydın E., Korkmaz M., Samim E.E., Koca G., Atılgan İ. H., Yumuşak N., Sadıç M., Tuncal S.

Radyoaktif İyot 131 Verilen Ratlarda Tükrük Bezleri Üzerinde E Vitaminin Radyasyondan Koruyucu Etkisinin Değerlendirilmesi.. AMAÇ:Radyoaktif iyodin tedavisi lokal invaziv diferansiye tiroid kanserinin tedavisinde sıklıkla en efektif tedavidir. Tedavisi sonrasında tükrük bezlerinde hafif geçici rahatsızlıktan kalıcı xerostami ve diş çürüğüne kadar değişen çok çeşitli rahatsızlıklar tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı radyoaktif iyot 131 uygulaması sonrasında tükrük bezlerinde akut dönemde E vitamininin radyasyondan koruyucu etkisinin olup olmadığını rat modelinde değerlendirmektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmada yaşları 3-5 ay arasında değişen, ağırlığı 200-250 gr, 16 Wistar albino erkek rat kullanıldı. Randomize olarak her biri 8 rat içeren 2 gruba ayrıldı. Radyoaktif iyot grubunda 3 mCİ iyot131 gastik gavaj yoluyla ve 1 ml serum fizyolojik intraperitoneal olarak uygulandı. Vitamin E grubunda aynı miktarda ve aynı uygulama şekliyle iyot 131 verilmesine ilave olarak 1 ml E vitamini (100mg/kg, Evigen, Aksu, İstanbul, Türkiye) intraperitoneal olarak verildi. Vitamin E tedavisi radyoaktif iyot tedavisinden 2 gün önce başlanılarak tedavi sonrasında 5 gün süreyle devam ettirildi. Son doz uygulanmasını takiben 24 saat sonra 8. günde ratlar dekapite edildi ve histopatolojik inceleme için sağ parotis submandibuler ve sublingual glandlar çıkarıldı. Histopatolojik parametreler asiner epitelyal hücrelerde (ödem, vakuolizasyon, panasiner inflamasyon, nekroz, atrofi), intestisyel alanda ( periduktal fibrozis, periduktal lenfosit infiltrasyonu, periduktal mukus kaçağı), duktal sistemde (duktal ektazi, skuamöz metaplazi) ve vaskuler sistemde (skleroz, stenoz) göre analiz edildi. İstatistiksel analizler SPSS for Windows Version 15.0 paket programında yapıldı. Etkilenme varlığı sayı ve yüzde ile özetlendi. Kontrol ve vit E grupları arasında etkilenme varlığı bakımından farklılık olup olmadığı Fisher kesin testle değerlendirildi. Grup içi değerlendirmelerde ise Cochran Q ve McNemar testleri kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı. BULGULAR:Kontrol ve vitamin E grupları arasında parotis, submandibuler ve sublingual bezlerdeki histopatolojik parametrelerin değerlendirilmesinde istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Ancak tüm glandlarda interstisyel alandaki periduktal fibrozis, periduktal infiltrasyon, periduktal akıntı parametrelerinde vitamin E verilen grupta daha az oranda değişiklikler izlendi. Asiner epitelyal hücrelerdeki ödem, vakuolizasyon, panasiner inflamasyon, nekroz, atrofi parametrelerindeki değişiklikler parotis ve sublingual glandlarda E vitamini grubunda daha düşük orandadır. Submandibuler glandın asiner epitelyal hücrelerindeki parametrelere ait değişiklikler panasiner inflamasyon dışında yine E vitamini grubunda düşük oranda izlendi. Her grubun kendi içinde histopatolojik parametrelere göre bezler arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. SONUÇ:Ratlarda radyoaktif iyot 131 uygulaması sonrasında tükrük bezlerinde E vitamininin koruyucu etkisine ait histopatolojik parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamasına karşın özellikle interstisyel alan ve asiner epitelyal hücrelerde E vitamini verilen grupta daha düşük oranda değişiklikler gözlenmiştir. Özellikle parotis ve sublingual glandlarda asiner epitelyal hücreler ve interstisyel alan için E vitamininin radyoaktif iyot sonrası gelişen akut dönemdeki zedelenmelerden koruyucu etkisinin olduğunu düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-104

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale